Структура

All
 • Відділ правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю
  Основні завдання відділу правозастосування і розслідувань у сфері державного експортного контролю: здійснення контролю за доставкою та кінцевим використанням товарів; визначення можливості видачі дозволів на право імпорту, експорту товарів, міжнародних імпортних сертифікатів, висновків на право транзиту товарів або проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів, а також доцільності скасування або зупинення дії цих доз ...
 • Сектор юридичної роботи
  Основнi завдання   Основним завданням сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Держекспортконтролем, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Держекспортконтролю в судах; організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері державного експо ...
 • Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення
  Основні функції   Структурний підрозділ Основні завдання Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення 1. Загальні положення 1.1. Управління адміністративної роботи, контролю та технічного забезпечення (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної служби експортного контролю України (далі Держекспортконтролю) і безпосередньо підпорядковується заступнику Голови Держекспортконтролю, а у разі його відсутності відповідн ...
 • Відділ фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності
  Основні функції   Загальні положення Відділ фінансово-економічної роботи, бухгалтерського обліку та звітності (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль). 1.2. Відділ підпорядковується безпосередньо Голові Держекспортконтролю, а у разі його відсутності його заступнику, відповідно до розподілу обов’язків. 1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президен ...
 • Сектор управління персоналом
  Основні функції   Забезпечує:        реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Держекспортконтролі;        здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної сл ...
 • Департамент аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії
  Основні завдання   Основними завданнями Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії є забезпечення діяльності Держекспортконтролю та реалізації покладених на Держекспортконтроль завдань в частині: підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавчого і нормативно-правового забезпечення ефективного функціонування та розвитку в Україні системи державного експортного контролю, реалізації державної політики у цій галузі; сприяння розвитку міжнародного співробі ...
 • Департамент державної експертизи
  Основнi завдання   Реалiзацiя державно поштики у галузі державного експортного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, подвiйного використання та iнших товарiв, що не внесенi до спискiв товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю та щодо яких вiдповiдно до законодавства можуть бути застосованi процедури державного експортного контролю (далi - товари), а також внесения пропозицiй щодо її формування; Захист національних ітересів та змінення міжнародного авторите ...