Нормативно-правова база експортного контролю

 

 

Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к-96-ВР

 

Закон України вiд 16.04.1991 № 959-XII „Про зовнішньоекономічну діяльність”

 

Закон України від 20.02.2003 № 549-ІV „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”(із змінами)”

 

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII „Про державну службу”

 

Закон України від 21.01.1994 № 3855-XIІ „Про державну таємницю”

 

Закон України від 14.08.2014 №1644-VII „Про санкції”

 

Указ Президента України від 05.03.2007 № 180 „Про міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю”

 

Указ Президента України від 24.12.2002 р. № 1207 „Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва”

 

Указ Президента України від 15.07.1999 р. № 861 „ Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України”

 

Постанова КМУ від 31.03.2015 № 159 „Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України”

 

Постанова КМУ від 06.06.2012 № 500 „Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів”

 

Постанова КМУ від 13.07.2011 № 746 „Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю України, та розміру плати за їх надання”.

 

Постанова КМУ від 12 .07.1999 р. № 1228 „Про надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”

 

Постанова КМУ від 15.07.1997 р. № 767 „Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю”

 

Постанова КМУ від 17.07. 2003 р. № 1080 „Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

 

Постанова КМУ від 20.11.2003 р. № 1807 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”

 

Постанова КМУ від 27.05.1999 р. № 920 „Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов‘язань щодо використання у заявлених цілях ...”

 

Постанова КМУ від 08.06.1998 р. № 838 „Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам господарювання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”

 

Постанова КМУ від 28.01.2004 р. № 86 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”

 

Розпорядження КМУ від 20.11.2003 р. № 690 „Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання” (із змінами, внесеними ПКМУ від 14.05.2008 №464)

 

Наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 „Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інше...”  

 

Наказ Держекспортконтролю від 29.11.2004 № 355 „Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю

 

Наказ Держекспортконтролю та НКАУ від 16.12.2004 № 371/334 „Про затвердження Положення про порядок залучення представництв генерального замовника – Національного космічного агентства України до виконання робіт...”

 

Наказ Мінекономрозвитку від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.2019 за № 174/33145

 

Наказ Держекспортконтролю України від 15.03.2006 № 82 „Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю”

 

Наказ Держекспортконтролю України від 17.11.2006 № 412 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів систем внутрішньофірмового експортного контролю”  

 

Наказ Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 „Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів”

 

Наказ Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 „Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2009 за № 994/17010

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 16.12.2013 № 1490 „Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення юридичними  особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю”

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 27.01.2014 № 74 „Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю”  

 

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ратифіковано Законом України № 2107-ІІІ від 16.11.2000 р.)

 

Угода між Державною службою експортного контролю України і Міністерством комерції Китайської Народної Республіки про застосування імпортних сертифікатів від 14.10.2003 р.

 

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою експортного контролю України і Міністерством комерції Китайської Народної Республіки щодо налагодження співробітництва в галузі експортного контролю від 14.10.2003 р.