Департамент аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії

Основні завдання

 

Основними завданнями Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії є забезпечення діяльності Держекспортконтролю та реалізації покладених на Держекспортконтроль завдань в частині:

підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавчого і нормативно-правового забезпечення ефективного функціонування та розвитку в Україні системи державного експортного контролю, реалізації державної політики у цій галузі;

сприяння розвитку міжнародного співробітництва та взаємодії з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань нерозповсюдження та експортного контролю з метою захисту національних зовнішньополітичних та економічних інтересів, забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння;

взаємодії з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами та підприємствами з питань державного експортного контролю, у тому числі зі створення та атестації систем внутрішньофірмового експортного контролю, надання повноважень юридичним особам на здійснення попередньої ідентифікації товарів;

підготовки документів, необхідних для надання Держекспортконтролем адміністративних послуг у галузі державного експортного контролю суб'єктам господарювання, ведення їх обліку та здійснення контролю їх надання;

інформаційного та прогнозно-аналітичного забезпечення діяльності Держекспортконтролю, підготовки інформаційно-аналітичних та звітних матеріалів з питань державного експортного контролю;

забезпечення інформування громадськості та засобів масової інформації з питань державної політики у галузі державного експортного контролю та діяльності Держекспортконтролю.

 

Директор департаменту Людмила ЧЕЧЕЮК   (044) 462-58-27