Сектор юридичної роботи

Основнi завдання

 

Основним завданням сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Держекспортконтролем, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів Держекспортконтролю в судах;

організація та участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері державного експортного контролю, правильного застосування законодавства в Держекспортконтролі, представленні інтересів Держекспортконтролю в судах;

надання пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів Держекспортконтролю у відповідність із законодавством.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1040 “Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”.

 

Завідувач сектору Вікторія МИХАЙЛОВА  (044)462-49-80