Департамент державної експертизи

Основнi завдання

 

Реалiзацiя державно поштики у галузі державного експортного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, подвiйного використання та iнших товарiв, що не внесенi до спискiв товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю та щодо яких вiдповiдно до законодавства можуть бути застосованi процедури державного експортного контролю (далi - товари), а також внесения пропозицiй щодо її формування;

Захист національних ітересів та змінення міжнародного авторитету України пiд час здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв шляхом забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України, пов'язаних iз нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобiв її доставки та   обмеженням передач звичайних видiв озброєння для недопущения їх застосування у терористичних та інших протиправних цілях;

Сприяння розвитку міжнародного спiвробiтництва та взаємодiї з вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародними організаціями з питань нерозповсюдження та експортного контролю.

 

Основнi  функцiї

 

Проведення iдентифiкацiї товарiв з метою визначення належностi найменувань та описiв товарів, поданих на експертизу до найменувань та описiв товарiв, внесених до вiдповiдних спискiв товарiв, що пiдлягають державному експортному контролю для вирiшення питания про можливiсть видачi документiв, зазначених у частинi 1 статтi 11 Закону України «Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання».

 

Директор Департаменту Юрій ЛІВЧИН    (044) 462-50-13