Post title imagePost title image

До постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500 внесено зміни.

17 травня 2021 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 482 “Про внесення змін до Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів”, яка набере чинності 20.06.2021.
Метою прийняття зазначеного акта є приведення Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500, у відповідність до статті 18 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” і статті 5 Закону України “Про санкції”, а також оновлення переліку держав-учасниць міжнародних режимів експортного контролю та доповнення переліку рекомендованих положень для включення до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) спеціальними гарантіями.
Зокрема, з додатку до Порядку виключено інформацію про держави, які не є учасницями міжнародних режимів експортного контролю, але взяли на себе зобов’язання виконувати вимоги таких режимів, з огляду на відсутність згідно із законодавством юридичних підстав для застосування цих відомостей для проведення державної експертизи у сфері експортного контролю та прийняття відповідних рішень.
Посилання на контрольні списки товарів, міжнародні передачі яких підлягають контролю, що наведені у примітках до додатку до Порядку, актуалізовано, зокрема, у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Єдиного списку товарів подвійного використання (постанова від 11.01.2018 № 1).
Підпункт 2 пункту 11 Порядку містить перелік зобов’язань іноземного суб’єкта, які рекомендується включати до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, під час їх укладання.
Відповідні зобов’язання щодо окремих груп товарів подвійного використання конкретизовано відповідно до підпункту 2 пункту 19 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль