Інформаційна картка (Висновок на тимчасове ввезення/вивезення)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

експортного контролю України

17.05.2016 року № 42

 

ІНФОРМАЦІЙНА

картка адміністративної послуги

 

Назва послуги

Оформлення та видача висновку на здійснення тимчасового ввезення/вивезення товарів

 

1

2

Суб’єкт надання

(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

Державна служба експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль)

Категорія отримувача

(оберіть потрібні категорії)

 

1. Висновок на тимчасове ввезення товарів:

суб’єкти господарювання, які зареєстровані в Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів;

військові формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільного захисту України;

іноземні суб’єкти господарської або іншої діяльності.

2. Висновок на тимчасове вивезення товарів:

суб’єкти господарювання, які зареєстровані в Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів;

військові формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільного захисту України

Платність послуги

(або вкажіть вартість)

1) за разовий висновок – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за генеральний висновок – 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за відкритий висновок – 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Строк надання послуги

(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Строк розгляду заяви суб’єкта про надання висновку на право здійснення міжнародної передачі товарів, якщо його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження, встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів:

1) для міжнародних передач товарів військового призначення:

до 30 днів - щодо тимчасового вивезення (ввезення) таких товарів;

до 10 днів – щодо тимчасового вивезення та тимчасового ввезення таких товарів у випадках, передбачених пунктами 18, 19, 24 та 25 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807;

2) для міжнародних передач товарів подвійного використання:

до 25 днів - щодо тимчасового вивезення (ввезення) таких товарів;

до 10 днів – щодо тимчасового вивезення та тимчасового ввезення таких товарів у випадках, передбачених пунктами 19, 20, 26 та 27 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від суб’єкта додаткових відомостей або документів. Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю) – термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90 днів.

Якщо суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів зареєстрований в Держекспортконтролі за групами товарів, то зазначені вище строки для розгляду заяв суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів продовжуються на час, передбачений на проведення попередньої експертизи конкретних товарів

Способи отримання результату

Висновок отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі.

Для отримання висновку необхідно:

1) надати документи, які підтверджують справляння плати за отримання адміністративної послуги:

оригінал платіжного доручення або його копію,  засвідчену підписом керівника суб’єкта (або його заступником, який має право подавати документи до Держекспортконтролю) та печаткою цього суб’єкта;

або оригінал квитанції про сплату;

2) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника;

3) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Перелік документів для отримання послуги

(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

1. Тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою:

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів  (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і строк експонування товарів;

4) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів (запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) тощо).

 

2. Тимчасове ввезення товарів військовими формуваннями України, правоохоронними органами, органами та підрозділами цивільного захисту України:

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів  (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів.

 

3. Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб’єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації:

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів  (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів (зовнішньоекономічний договір (контракт) тощо).

Для надання послуг з ремонту, обслуговування, модернізації товарів суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів також повинен отримати відповідний дозвіл на здійснення експорту товарів (послуг) військового призначення та подвійного використання.

 

4. Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою:

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів  (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) документ, який містить відомості про найменування виставки або ярмарку, місце і строк експонування або випробування товарів тощо, а також зобов’язання (гарантії) щодо зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик;

4) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у виставці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту), угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь секретності товару, яку суб’єкт подавав під час проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації цього суб’єкта в Держекспортконтролі.

 

5. Тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями України, правоохоронними органами, органами та підрозділами цивільного захисту України:

1) лист із стислим викладенням у ньому мети звернення;

2) письмова заява про отримання висновку Державної служби експортного контролю України на міжнародні передачі товарів  (заява оформлюється за типовою формою). До заяви, оформленої на аркушах, додається її електронна копія;

3) довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачається для тимчасового вивезення

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

1) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

2) постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" (із змінами);

3) постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" (із змінами);

4) постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746 "Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання";

5) наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 за № 90/8689

Результат надання

(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Висновок на здійснення тимчасового ввезення/вивезення товарів

Підстави для відмови

(якщо існують, то вкажіть які)

1. Заява про надання висновку залишається без розгляду в разі, коли:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням встановлених вимог;

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням встановлених вимог.

Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль повідомляє заявника протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.

2. У наданні висновку відмовляється у разі:

виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи додержанні міжнародних зобов’язань України;

припинення в установленому законодавством порядку діяльності юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

визнання в установленому законодавством порядку банкрутом суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

необхідності проведення Держекспортконтролем додаткової експертизи документів, наданих для отримання дозволу;

порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні висновку Держекспортконтроль повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів з дня  прийняття  такого рішення з його обґрунтуванням

Порядок оскарження

Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

 

Де отримати

(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

Державна служба експортного контролю України,

вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080

телефон: (044) 482-58-34;

факс (044) 462-49-70;

e-mail:  general@dsecu.gov.ua;

web: http:// www.dsecu.gov.ua 

Прийом документів проводиться щоденно (крім середи) з 10.00 до 12.00

Видача документів проводиться щоденно (крім середи) з 12.00 до 13.00

Послуга надається ЦНАП

ні

 

 

Директор департаменту

аналітичної і правової роботи,

міжвідомчої та міжнародної взаємодії                                                 В.В. Полянський

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль