Post title imagePost title image

Рекомендації щодо заповнення заяв на проведення попередньої експертизи товарів

Фахівці Державної служби експортного  контролю України підготували ряд рекомендацій щодо усунення типових недоліків, допущених заявниками при наданні документів на проведення попередньої експертизи.

Врахування зазначених рекомендацій на етапі підготовки документів дозволить суб’єктам здійснення міжнародних передач значно знизити вірогідність відхилення заявки  або залишення без розгляду, а також сприятиме оперативності процесу прийняття рішень щодо можливості надання дозвільних документів.

Типовий недолік

Рекомендації

Глава 1 заяви:

п. 1.1 не зазначено скороченого найменування суб’єкта;

п. 1.3 місцезнаходження не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Заповнювати Главу 1 заяви відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також статутних документів суб’єкта.

Глава 9 заяви: у графах «Підпис керівника» не проставлено підписів або проставлено лише у випадку надання документу разом із заявою

Підпис керівника має бути проставлено у кожній графі, відповідно до того надається документ чи ні.

Глава 11 заяви: внесена особа, інформація щодо повноважень якої вчиняти дії від імені юридичної особи відсутня у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або повноваження якої не підтверджені іншим чином;

відсутні зразки підписів уповноважених осіб.

Вносити до Глави 11 заяви тільки тих осіб, що зазначені у Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або їм надано повноваження вчиняти дії від імені юридичної особи (у тому числі підписувати документи для подання до Держекспортконтролю) окремою довіреністю, чи наказом;

Проставляти підпис біля прізвища уповноваженої особи.

У довідці щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів) до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації відсутні відомості про режимно-секретний орган.

У разі наявності у суб’єкта режимно-секретного органу довідка скріплюється підписом і печаткою керівника такого органу.

У разі відсутності такого органу – про це має бути зазначено у довідці.

У переліку держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю зазначено «країни ЄС», «країни Шенгенської зони» тощо.

У довідці вказувати перелік країн  за
Загальним уніфікованим класифікатором країн світу із зазначенням цифрового коду країни.

До наданих документів не додано засвідчену копію статуту або відомості щодо змін до нього.

У разі не подання засвідченої копії статуту у листі зверненні має бути зазначено, що з часу останнього подання змін та доповнень до статуту не вносилося та зазначити реєстраційну справу, в якій він знаходиться.

До наданих документів не додано установчий договір або відомості щодо його відсутності.

У разі відсутності установчого договору у листі зверненні має бути про це зазначено.

 

Робота з промисловістю
Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Навчальні матеріали
Банер
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
СВФЕК
Новини
Презентації
Експортний контроль