Установчі документи

Положення про Громадську раду при Державній службі експортного контролю України

Регламент Громадської ради при Державній службі експортного контролю України