Інформаційна картка (Видача свідоцтва про державну атестацію)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби

експортного контролю України

17.05.2016 року № 42

 

ІНФОРМАЦІЙНА

картка адміністративної послуги

 

Назва послуги

Видача свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів (далі – свідоцтво)

 

1

2

Суб’єкт надання

(назва ОВВ та інших суб’єктів надання)

Державна служба експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль)

Категорія отримувача

(оберіть потрібні категорії)

Суб’єкти господарювання, зареєстровані в Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів

Платність послуги

(або вкажіть вартість)

Безкоштовно

Строк надання послуги

(указати кінцевий строк надання послуги з моменту подання заяви до отримання результату)

Рішення про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю або про відмову в такій атестації приймається Головою Держекспортконтролю з урахуванням висновку Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю протягом 45 днів після подання до Держекспортконтролю відповідних документів

Способи отримання результату

Свідоцтво отримується уповноваженим представником суб’єкта безпосередньо в Держекспортконтролі.

Для отримання свідоцтва необхідно:

1) надати довіреність суб’єкта, оформлену на ім’я його уповноваженого представника;

2) уповноважений представник суб’єкта повинен пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує його особу

Перелік документів для отримання послуги

(вказати назви документів, долучити, у разі наявності, шаблони, зразки документів та інструкції щодо їх заповнення, з чітким посиланням до якого документу вони відносяться)

1) письмова заява з проханням здійснити державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю;

2) засвідчена копія спеціального дозволу на право провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею (або довідка про відсутність такого дозволу);

3) документи, що свідчать про виконання суб’єктом організаційних, правових, інформаційних та інших заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю:

а) копія наказу про створення служби (підрозділу, групи) експортного контролю, її підпорядкування та про призначення керівника або відповідальної за цей напрям роботи особи;

б) копія положення про службу (підрозділ, групу) експортного контролю суб'єкта міжнародних передач та копія наказу про затвердження цього положення;

в) відомості про створення бази даних на електронних і паперових носіях про законодавчі та інші нормативно-правові акти у галузі державного експортного контролю;

г) відомості про зовнішньоекономічні договори контракти) про здійснення міжнародних передач за останні два роки;

 д) відомості про заяви на отримання дозволів або висновків, а також документи про гарантії стосовно здійснення міжнародних передач таких товарів та отримані від Держекспортконтролю документи за цими заявами за останні два роки;

 є) відомості про звіти про фактичне використання дозволів або висновків, а також документи про зазначені гарантії за останні два роки;

4) підписаний керівником суб'єкта та скріплений печаткою документ, що містить його зобов'язання щодо:

а) забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю;

б) відмови від здійснення будь-яких міжнародних передач товарів, у результаті яких може бути порушено законодавство та міжнародні зобов'язання України або заподіяна шкода її національним інтересам;

в) відмови від здійснення міжнародних передач товарів без отримання відповідних дозволів або висновків за наявності інформації про наміри або можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до інших держав, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки або для військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлено повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення;

г) відмови від укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач будь-яких товарів або відмови від участі у їх виконанні, якщо йому стало відомо, що такі товари можуть бути використані іноземними державами або іноземними суб'єктами господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;

д) відмови від виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач будь-яких товарів, якщо йому стало відомо, що товари будуть використані з іншою метою або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в договорах (контрактах) чи пов'язаних з ними документах, на підставі яких отримано дозволи або висновки, а також міжнародні імпортні сертифікати;

є) своєчасного подання до Держекспортконтролю звітності про фактичне використання отриманих від нього дозволів

Законодавчі акти, що передбачають надання послуги

(вказати найменування акту та посилання на відповідну сторінку rada.gov.ua)

1) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

2) постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання";

3) постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення";

4) постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1080 "Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів";

5) наказ Держекспортконтролю від 17.11.2006 № 412 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів систем внутрішньофірмового експортного контролю"

Результат надання

(ліцензія, сертифікат, довідка або інший документ за встановленою формою)

Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю

Підстави для відмови

(якщо існують, то вкажіть які)

Підставою для відмови в державній атестації (переатестації) системи контролю можуть бути:

1) недостовірні відомості в документах, поданих суб'єктом міжнародних передач до Держекспортконтролю;

2) неодноразові порушення зазначеним суб'єктом вимог законодавства в галузі державного експортного контролю;

3) негативний висновок Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю

Порядок оскарження

Скарга може адресуватися Голові Держекспортконтролю або його заступнику і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держекспортконтролю на адресу: вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080, або на особистому прийомі Голови Держекспортконтролю чи його заступника.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом

Де отримати

(контакти: адреса, телефон, часи прийому)

Державна служба експортного контролю України,

вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ, 04080

телефон: (044) 482-58-34;

факс (044) 462-49-70;

e-mail:  general@dsecu.gov.ua;

web: http:// www.dsecu.gov.ua 

Прийом документів проводиться щоденно (крім середи) з 10.00 до 12.00

Видача документів проводиться щоденно (крім середи) з 12.00 до 13.00

Послуга надається ЦНАП

ні

 

 

Директор департаменту

аналітичної і правової роботи,

міжвідомчої та міжнародної взаємодії                                                 В.В. Полянський