Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Новини ДСЕКУ версія для друку
Інформаційне повідомлення щодо роботи єдиного державного інформаційного веб - порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"

 

Щодо роботи єдиного державного інформаційного веб – порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі»

 

1. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2018, № 41, ст. 320), з урахуванням змін, внесених цим Законом до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», починаючи  з
4 квітня 2019 р. Держекспортконтроль  вноситиме  до єдиного  державного  інформаційного  веб-порталу  "Єдине вікно для міжнародної  торгівлі" (далі – «Єдине вікно») у формі електронних документів, засвідчених електронним  цифровим  підписом,  видані  дозвільні  документи  на здійснення   міжнародних  передач  товарів  (крім  документів,  що містять  таємну  інформацію), а також інформацію про їх скасування або  зупинення  дії  в  день  видачі таких документів чи прийняття рішень про їх скасування або зупинення дії.

2. Внесенню до «Єдиного вікна» у формі електронних документів підлягають:

дозволи щодо здійснення експорту та імпорту товарів;

висновки щодо тимчасового ввезення та вивезення товарів, а також транзиту товарів територією України.

До внесення до «Єдиного вікна» плануються дозвільні документи, отримані в Держекспортконтролі на паперових носіях, з датою підписання, починаючи
з 4 квітня 2019 р.

З метою внесення коректної інформації про видані дозвільні документи до «Єдиного вікна» заявнику необхідно ретельно перевіряти дозволи та висновки при їх отримані в Держекспортконтролі.

Передача даних до «Єдиного вікна» відбуватиметься після здійснення заявником такої перевірки.

3. У разі скасування дозвільного документа, зупинення або відновлення його дії Держекспортконтроль письмово інформує про це заявника та в той же день вносить відповідну інформацію до «Єдиного вікна».

4. Відповідно до Митного кодексу України органи   доходів  і  зборів  здійснюють  митні  формальності, необхідні  для  пропуску  через  митний  кордон України, випуску у відповідний   митний  режим  товарів  військового  призначення  та подвійного   використання  на  підставі  відповідного  дозвільного документа  на  здійснення  міжнародних передач товарів, отриманого від  Держекспортконтролю з використанням «Єдиного вікна».

В той же час передбачається, що у разі виходу з ладу «Єдиного вікна» на строк більше двох годин орган доходів і зборів зобов’язаний приймати дозвільні документи Держекспортконтролю, у т.ч.  на паперових носіях відповідно до частини другої  статті 264 Митного кодексу України.

5. Замість  документів, що містять таємну інформацію, до «Єдиного вікна»  у формі електронних документів, засвідчених електронним цифровим  підписом,  в  день  видачі  таких документів передаються відкриті  відомості про такі документи: назва (тип) документа, ким виданий  (орган, установа, організація), ступінь секретності, дата видачі, реєстраційний номер.

 У цьому випадку  паперові  примірники  документів,  що  містять таємну інформацію,  надаються  на  вимогу  органу  доходів  і  зборів для здійснення   митних   формальностей.

6. У зв’язку із початком роботи «Єдиного вікна» Держекспортконтроль звертається із проханням до заявників обов’язково надавати електронні  копії  заяв  за уніфікованою формою та додатки  до  неї  відповідно до вимог наказу Держекспортконтролю від від 21 січня 2004 р. № 5 (зареєстрований в Міністерстві   юстиції України від 21 січня 2004 р. за № 90/8689).

7. З усіх питань, пов’язаних із застосуванням «Єдиного вікна» звертатися за телефоном: (044) 463-69-76.

Питання щодо можливості використання дозвільних документів у паперовій формі, які були видані Держекспортконтролем до 04.04.2019 р., на теперішній час вирішується з ДФС України.

Щодо результатів повідомлятимемо.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).