Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Новини ДСЕКУ версія для друку
Державами-учасницями міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" ухвалено зміни до Переліку рекомендованих питань для промисловості

6-7 грудня 2018 року на Пленарному засіданні міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" ухвалено зміни до Переліку рекомендованих питань для промисловості, прийнятого у 2003 році.

Перелік питань, наведений у документі режиму, розроблено для суб'єктів господарювання з метою надання їм сприяння у виявленні червоних прапорців ризику на етапі планування міжнародних передач товарів для запобігання розповсюдженню чутливих товарів і технологій та дестабілізуючих накопичень звичайних озброєнь.

У разі наявності сумніву щодо окремого питання, зверніться за консультацією до Держекспортконтролю.

 

 

 

 

Перелік рекомендованих питань для промисловості

(схвалений Пленумом у 2003 р., зі змінами, внесеними у 2018 р.)

Держави-учасниці міжнародного режиму експортного контролю «Вассенаарська домовленість» на Пленарному засіданні в 2003 році ухвалили рішення оприлюднити на веб-сайті режиму невичерпний перелік рекомендованих питань для промисловості. Призначенням переліку є надання компаніям довідкової інформації відносно будь-якої ситуації, пов’язаної з експортом. У боротьбі з ризиками розповсюдження чутливих товарів і технологій та дестабілізуючими накопиченнями звичайних озброєнь надзвичайно важливо бути пильним до ознак, які вказують на підозрілість запиту або замовлення.

Відповіді на невичерпний перелік питань, що наведений нижче, мають за мету дати настанову, у яких випадках підозра має з’явитись та коли зв’язок з національними державними органами з питань ліцензування експорту може бути рекомендованим. Перелік базується на наявних кращих практиках, джерелом яких є Перелік рекомендованих питань для промисловості міжнародного режиму експортного контролю «Вассенаарська домовленість» (ухвалених на Пленумі в 2003 р.) та кращих практиках, які вже використовуються у різних державах-учасницях режиму. Позитивну(-і) відповідь(-і) на будь-яке наведене нижче питання не слід розглядати як підставу для автоматичної відмови від експорту. Завданням запитань точніше є  визначення потреби у більш ретельній перевірці під час розгляду питання експорту.

Ваш товар

1. Ваш товар ще на стадії розробки або досі не знайшов велику кількість споживачів на внутрішньому ринку вашої країни?

2. Характеристики вашого товару технічно перевершують характеристики конкурентів?

3. Ваш споживач надав запит на нетипове виготовлення стандартного товару за його індивідуальними вимогами або замовлення на будь-яку модифікацію викликає занепокоєння відносно потенційного застосування товару, виготовленого за індивідуальними вимогами?

4. Чи здійснювали ви ідентифікацію товару? Самостійно?

5. Ваш має товар відоме подвійне, військове або чутливе застосування?

Кінцевий споживач та кінцеве використання

6. Для вашої компанії це новий споживач? Ваші знання про споживача є неповними або суперечливими (неоднозначними)?

7. Чи важко знайти інформацію про споживача у відкритих джерелах?

8. Споживач здається необізнаним у товарі та його робочих характеристиках (надмірна нестача технічних знань)?  

9. Споживач замовив товар, який видається технічно більш ефективним для заявленого використання?

10. Споживач надає неадекватні відповіді, коли ваш персонал відділу збуту радить обрати інший товар нижчої вартості, який може підійти застосуванню?

11. Споживач не може надати детальну інформацію про замовлений товар або технічні вимоги до нього?

12. Заявлена контактна інформація споживача (наприклад, номер телефону, e-mail, поштова адреса) переадресовує до третьої сторони в іншій країні?

13. Споживач має найменування іноземної компанії (наприклад, мовою, що відрізняється від тієї, де знаходиться центральний офіс)?

14. Заявлений кінцевий споживач є торговельною компанією, дистриб’ютором або базується у зоні вільної торгівлі?

15. Заявлений кінцевий споживач більш традиційно є транспортно-експедиторською компанією?

16. Незважаючи на заявлене цивільне кінцеве використання кінцевий споживач пов’язаний з організацією, що працює у військовій, оборонній промисловості або займається державними військовими дослідженнями?

17. Споживач не бажає надавати інформацію про кінцеве використання товару або чіткі відповіді на повсякденні комерційні та/або технічні питання?

18. Споживач не бажає надавати заяву кінцевого споживача або інші підтверджуючі документи?

19. Товари не відповідають заявленій господарській діяльності споживача?

20. Чи є значне відхилення між заявленим кінцевим використанням та кінцевим використанням, вказаним виробником?

21. Споживач відмовляється від послуг, інструкцій або гарантій, які зазвичай надаються разом з товаром?

22. Споживач без поважної причини залучає посередників?

Перевезення вантажу

23. Обраний маршрут доставки є нетиповим (нелогічним)?

24. Обране пакування або маркування вантажу є нетиповим?

25. Споживач хоче зібрати товар(-и) самостійно?

26. Збірка товару(-ів) здійснюється стороною, іншою ніж заявлений споживач або посередники?

Фінансування та умови контракту

27. Споживач пропонує незвичайні та/або невиправдано прибуткові умови оплати?

28. Споживач пропонує повну передоплату або миттєвий готівковий розрахунок після отримання товарів?

29. Оплата здійснюється стороною, іншою ніж заявлений споживач або посередники?

30. Оплата здійснюється за іншим маршрутом ніж поставляються товари (наприклад, через іншу країну)?

31. Споживач відмовляється від доцільних та практично можливих послуг звичайної установки, навчання або технічного обслуговування у країні призначення та/або пропонує, щоб його власний персонал пройшов підготовку для зазначеного у країні-експортері?

32. Місце встановлення знаходиться у зоні підвищеного контролю за безпекою, до якої доступ суворо заборонений?

33. Місце встановлення іншим чином є незвичайним з точки зору товару, що встановлюється?

34. Споживач висуває незвичайні вимоги надмірної конфіденційності відносно кінцевого місця призначення, споживачів або технічних характеристик товарів?

35. Споживач вимагає надмірну кількість запасних частин або інших виробів, пов’язаних з товаром, які не відповідають заявленому кінцевому використанню?

У разі наявності сумніву щодо окремого питання, зверніться за консультацією до уповноваженого державного органу вашої країни. Надання таким органам інформації про підозрілі запити є високо рекомендованим.

_______________________

 

Зазначений документ міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" також розміщено у підрозділі "Рекомендації по створенню та функціонуванню СВФК" розділу "Системи ВФК".

 

 

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).