Головна сторінкаПошук

розширений пошукНовини ДСЕКУ версія для друку
Роз'яснення щодо подання необхідних документів разом із заявами про отримання дозволів (висновків) на право здійснення міжнародних передач товарів подвійного використання

У звʼязку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 974 "Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" (набрала чинності 29.11.2018) надаються роз’яснення щодо правильного подання до Держекспортконтролю документів із заявами про отримання дозволів (висновків) на право здійснення міжнародних передач товарів подвійного використання.

Зазначеною постановою оптимізовано перелік документів, які подаються до Держекспортконтролю разом із заявами про отримання дозволів (висновків) на право здійснення міжнародних передач товарів подвійного використання, в тому числі із зазначеного переліку документів виключено документ про походження товарів та копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт (імпорт) зазначених у заяві товарів.

При цьому, Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" містить норми, які визначають необхідність врахування відомостей, що містяться у зазначених документах, під час проведення Держекспортконтролем основної експертизи, а також визначення вартості адміністративних послуг з видачі вище згаданих дозволів (висновків), а саме:

абзацом п’ятим частини третьої статті 11 Закону визначено, що серед основних завдань експертизи в галузі державного експортного контролю є визначення походження товарів;

відповідно до частини другої статті 15 Закону разовий дозвіл чи висновок надається суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів для проведення переговорів, пов'язаних з укладанням конкретних зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів, або для здійснення конкретних передач товарів згідно із зазначеними договорами (контрактами) і є дійсним протягом установленого строку, але не більш як протягом одного року. Цей строк може бути продовжено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, на підставі обґрунтованого звернення суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, але не більш як на строк дії зовнішньоекономічного договору (контракту);

частиною другою статті 30 Закону встановлено, що розмір плати, зазначеної в частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України залежно від типу документа або вартості контракту. Порядок реалізації зазначеної норми в частині визначення розміру плати залежно від вартості контракту визначений у підпунктах 2 і 3 пункту 2 Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746.

З метою забезпечення виконання зазначених вимог Закону необхідно разом із заявою про отримання дозволу (висновку) на право здійснення міжнародної передачі товару подвійного використання разом із документами, визначеними Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 974), подавати до Держекспортконтролю відомості про:

1) походження товару, зазначеного у заяві (для отримання дозволу на право здійснення експорту товару);

2) зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ на підставі якого буде здійснюватися міжнародна передача товару, зазначеного у заяві (для отримання разового дозволу чи висновку), а саме:

дату набрання чинності;

термін дії;

загальну вартість.

Зазначені відомості подаються за підписом керівника заявника або особи, уповноваженої керівником для підписання документів, що подаються до Держекспортконтролю.

 

 


Результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі
Результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі
До уваги суб'єктів господарювання!
Інформаційне повідомлення стосовно закінчення строку дії повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
До уваги керівника ТОВ "ДЕП СІТІ"!
Результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю