Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Громадська рада при Держекспортконтролі »  Протоколи засідань версія для друку
Протокол засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній службі експортного контролю України від 29.12.2018 № 2

ПРОТОКОЛ № 2

від 29 грудня 2018 року

засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Держекспортконтролі

 

Головуючий: Голова Громадської ради Куцаков О.А.

Секретар: Секретар Громадської ради Зубань В.О.

Присутні члени ініціативної групи: Зубань В.О., Куцаков О. А., Литвиненко В. П., Наквакін О. С., Шипнівська А. М.

 

1. СЛУХАЛИ:

Щодо розробки Плану підготовки до установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Держекспортконтролі, проведення зборів, першого засідання новообраної Громадської ради та підготовки пропозицій до наказу Держекспортконтролю про обрану Громадську раду (далі - План).

1.2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект Плану, який був наданий Головою Ініціативної групи для обговорення.

1.3. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно) схвалити та затвердити План.

 

2. СЛУХАЛИ:

Щодо визначення дати та місця проведення установчих зборів з обрання нового складу Громадської ради при Держекспортконтролі та підготовки повідомлення про проведення установчих зборів для його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю.

2.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект повідомлення про проведення установчих зборів для оприлюднення на офіційному веб-сайті Служби (додається).

2.2. ВИРІШИЛИ:

2.2.1. Визначити датою та місцем проведення установчих зборів 26 лютого 2019 року, 1100 година, 4 поверх, кім. 414, вул. Кирилівська 19-21.

2.2.2. Схвалити повідомлення про проведення установчих зборів та доручити Шипнівській А.М., Зубань В.О. забезпечити його розміщення на офіційному веб-сайті Служби у строк, визначений п. 3 Плану.

 

 

3. СЛУХАЛИ:

Щодо підготовки форми заяви від інституту громадянського суспільства (далі - ІГС) на участь в установчих зборах.

Щодо підготовки форм деяких документів, які додаватимуться до заяви на участь в установчих зборах, а саме:

      біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах;

      інформаційного повідомлення про результати діяльності ІГС;

      згоди представника ІГС на опрацювання та оприлюднення його персональних даних та зобов’язання щодо дотримання чинного законодавства і правил етики під час здійснення повноважень у Громадській раді при Держекспортконтролі.

Стосовно розміщення на веб-сайті Служби Пам’ятки щодо підготовки пакета документів, необхідних для участі в установчих зборах.

3.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проекти форм заяви, біографічної довідки, інформаційного повідомлення про результати діяльності ІГС, згоди на опрацювання та оприлюднення персональних даних, зобов’язання щодо дотримання чинного законодавства і правил етики під час здійснення повноважень у Громадській раді та памятки щодо підготовки пакета документів, необхідних для участі в установчих зборах (додаються).

3.2. ВИРІШИЛИ:

3.2.1. Схвалити та затвердити:

форму заяви від ІГС на участь в установчих зборах;

форму біографічної довідки уповноваженого представника ІГС на участь в установчих зборах;

форму інформаційного повідомлення про результати діяльності ІГС;

форму згоди представника ІГС на опрацювання та оприлюднення його персональних даних та зобов’язання щодо дотримання чинного законодавства і правил етики під час здійснення повноважень у Громадській раді при Держекспортконтролі;

пам’ятка щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах.

3.2.2. Запропонувати Держекспортконтролю розмістити зазначені форми та повідомлення на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю.

 

4. СЛУХАЛИ:

4.1. Щодо оформлення Журналу реєстрації та Довідки про отримання документів для участі ІГС в установчих зборах.

4.2. Щодо забезпечення прийому заяв від ІГС, оформлення списку учасників установчих зборів та списку кандидатів до нового складу Громадської ради.

4.2. ВИРІШИЛИ:

Запропонувати Держекспортконтролю:

оформити Журнал реєстрації та форму Довідки про отримання документів для участі ІГС в установчих зборах у строк, визначений пп. 4.1 та 4.2. Плану;

забезпечити прийом заяв від ІГС, оформити список учасників установчих зборів та список кандидатів до нового складу Громадської ради у строк, визначений пп. 4.3. та 4.4. Плану.

 

 

Головуючий                                                                                         О. КУЦАКОВ

 

 

Секретар                                                                                                   В. ЗУБАНЬ

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
17 квітня 2020 року відбудеться громадське обговорення у вигляді відеоконференції щодо обговорення проекту антикорупційної програми Державної служби експортного контролю України на 2020-2021 роки.
Антикорупційна програма Держекспортконтролю розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади,
Інформаційне повідомлення щодо прийняття документів
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 04.03.2020 № 2).
21 лютого 2020 року був проведений публічний звіт Державної служби експортного контролю України про діяльність за 2019 рік