Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Новини ДСЕКУ версія для друку

До уваги субʼєктів господарювання, які відповідно до статті 12 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" мають намір отримати від Кабінету Міністрів України повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі – повноваження), повідомляється про останні зміни у нормативно-правових актах із зазначеного питання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 805 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 і від 12 липня 1999 р. № 1228" спрощено процедуру надання суб’єктам господарювання повноважень, визначену Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 (далі – Положення).

Зазначена постанова набула чинності 06.08.2018 (опублікована у газеті "Урядовий кур’єр" від 06.10.2018 № 188).

Прийнятою постановою істотні зміни внесені до пунктів 6 та 7 Положення, що стосуються подання субʼєктами господарювання до Держекспортконтролю документів для отримання ними повноважень та порядку розгляду цього питання.

Так, відповідно до пункту 6 Положення (із змінами) для визначення можливості одержання повноважень, крім випадків, зазначених у пункті 13 Положення, суб’єкт господарювання надсилає до Держекспортконтролю лист, оформлений на бланку такого суб’єкта, із зазначенням мети звернення, до якого додає заяву про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі - заява), форма якої та вимоги до заповнення встановлюються Мінекономрозвитку.

У разі коли суб’єкт господарювання передбачає здійснення імпорту товарів військового призначення за окремими позиціями списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, не для потреб власного виробництва, до зазначених документів додається засвідчена в установленому порядку копія дилерського договору з іноземним виробником товарів за відповідними позиціями, імпорт яких передбачається здійснити.

Таким чином, виключено перелік документів, що раніше необхідно було подавати разом із заявою, в тому числі, виключено вимоги щодо необхідності суб’єкту господарювання самостійно отримувати висновки державних органів та погоджувати з ними плани заходів та інші документи.

Відповідно до пункту 7 Положення (із змінами) заяви та документи, подані для одержання повноважень, розглядаються Держекспортконтролем та надсилаються на розгляд до Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, СБУ, розвідувальних органів України та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади.

Під час розгляду заяви суб’єкта господарювання враховуються:

його діяльність на міжнародному ринку за попередні три роки (у разі провадження такої діяльності);

відсутність даних про порушення ним або його посадовими особами законодавства, в тому числі законодавства з питань експортного контролю, а також у сфері захисту державної таємниці під час провадження зовнішньоекономічної діяльності;

участь у виконанні державного оборонного замовлення (у разі наявності);

доцільність надання повноважень за визначеною номенклатурою товарів, виходячи з інтересів держави;

наявність на підприємстві (в установі, організації) системи внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи;

кредиторська та дебіторська заборгованість;

наявність виробничих потужностей та науково-технічного потенціалу.

Разом з цим, виключено пункт 8 Положення, відповідно до якого від субʼєкта господарювання можливо було затребувати додаткові відомості чи документи.

З метою одержання Держекспортконтролем та іншими причетними державними органами від субʼєктів господарювання інформації, достатньої для можливості здійснювати розгляд їх заяв відповідно до оновлених вимог Положення, здійснюється робота щодо затвердження найближчим часом наказом Мінекономрозвитку нової форми заяви на заміну формі, що додається до Інструкції про порядок заповнення заяви про отримання (продовження терміну дії) повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 08.07.2005 № 193, зареєстрованим у Мін’юсті 10.10.2005 за № 1174/11454.

Ще одними з істотних змін, внесених до Положення в частині розгляду заяв, є:

визначення граничного строку розгляду Держекспортконтролем заяви – 40 днів від дня подання суб’єктом господарювання належним чином оформленої заяви;

виключення норми щодо можливості продовження Держекспортконтролем строку розгляду заяви;

визначення умов, за яких заява залишається без розгляду, а саме:

коли вона містить недостовірні відомості;

наявності в Держекспортконтролі інформації про факти порушення суб’єктом господарювання законодавства у сфері державного експортного контролю;

коли строк дії посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів або свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної цим суб’єктом, закінчується менше ніж через 30 днів з дня надходження заяви і при цьому суб’єктом господарювання не подано в установленому порядку до Держекспортконтролю документів, необхідних для отримання нових зазначених посвідчення та свідоцтва.

Процедура підготовки Держекспортконтролем за результатами розгляду заяви проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо надання суб’єкту господарювання повноважень та його міжвідомчого погодження зазнала зміни, що стосується виключення необхідності погодження такого проекту постанови з Державним концерном "Укроборонпром".

Строк, на який субʼєкти господарювання можуть отримати повноваження за оновленою процедурою, збільшено до пʼяти років (норму щодо автоматичного продовження строку дії повноважень залишено).

Змінами до пунктів 16 та 17 Положення виключено норму щодо можливості призупинення дії повноважень та конкретизовано перелік випадків, у яких дія повноважень скасовується Кабінетом Міністрів України, в тому числі, у разі закінчення строку дії посвідчення про реєстрацію суб’єкта господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів або свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної таким суб’єктом, якщо при цьому суб’єкт господарювання не подав до Держекспортконтролю документи, необхідні для отримання нових зазначених посвідчення або свідоцтва.

Крім зазначених основних змін до Положення, в частині процедури надання суб’єктам господарювання повноважень, прийнятою постановою внесені зміни до пунктів 18 та 19 Положення, які визначають права та обов’язки субʼєктів, яким надано повноваження, зокрема виключено вимоги щодо попереднього узгодження інформації про орієнтовну ціну товарів та координації своєї діяльності з Державним концерном "Укроборонпром".

У назвах та текстах постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 і від 12 липня 1999 р. № 1228 слова "субʼєкт зовнішньоекономічної діяльності" замінено словами "субʼєкт господарювання".

 

Враховуючи зміни, внесені до Положення, субʼєкти господарювання, які мають намір отримати від Кабінету Міністрів України повноваження, можуть звертатися до Держекспортконтролю після затвердження наказом Мінекономрозвитку, який буде зареєстровано в установленому порядку у Мінʼюсті, нової форми заяви.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).