Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Регуляторна політика »  Звіти з відстеження результативності версія для друку
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500

Звіт

про періодичне відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500

"Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів"

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500 "Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів".

Постанова набрала чинності – 15.06.2012 (Офіційний вісник України від 15.06.2012 № 43, ст. 1664).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Державна служба експортного контролю України.

 

3. Цілі прийняття акта

Дія регуляторного акта направлена на досягнення таких цілей державного регулювання:

1) здійснення державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів відповідно до норми статті 18 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання":

"Суб'єкт господарювання може проводити з іноземним суб'єктом господарської або іншої діяльності переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи з міжнародних зобов'язань України, часткове ембарго, тільки за умови отримання ним позитивного висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, про можливість їх проведення.

Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

2) часткова дерегуляція діяльності субʼєктів господарювання, пов’язаної з товарами військового призначення та товарами подвійного використання – здійснення державного контролю лише стосовно переговорів щодо здійснення експорту зазначених товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи з міжнародних зобов'язань України, часткове ембарго.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Вересень 2018 року.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження результативності

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом збору та аналізу статистичних даних, а також аналізу практичного застосування норм регуляторного акта.

Дані за перше півріччя 2015 року, отримані під час повторного відстеження результативності, порівняно з аналогічними даними за перші півріччя 2016 – 2018 років.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результативність регуляторного акта відстежувалась на основі статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання, які звернулись до Держекспортконтролю із заявами про отримання висновків на право проведення переговорів, та витрат суб’єктів, пов’язаних з отриманням таких документів.

Дані, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, отримані шляхом збору інформації за результатами проведених експертиз у галузі державного експортного контролю.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

8.1. Кількісними показниками результативності регуляторного акта є:

1) кількість субʼєктів господарювання, які звернулись протягом визначених строків до Держекспортконтролю із заявами про отримання висновків на проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго. Значення цього показника прямо не залежить від дії регуляторного акта, а залежить від наміру субʼєктів господарювання проводити переговори щодо здійснення експорту товарів до зазначених держав;

2) кількість виданих Держекспортконтролем висновків на проведення переговорів;

3) витрати суб’єктів господарювання, повʼязані з отриманням висновків на проведення переговорів, з урахуванням такої вартості одного висновку: разового – 340 грн, генерального – 510 грн, відкритого – 1700 грн.

 

№ з/п

Показник

Значення показників у порівнянні з аналогічним показником повторного відстеження

І півріччя

2015 року

(повторне)

І півріччя

2016 року

І півріччя 2017 року

І півріччя

2018 року

1.

Кількість субʼєктів господарювання, які звернулись протягом визначеного строку до Держекспортконтролю із заявами про отримання висновків на проведення переговорів

21

18

13

16

2.

Кількість виданих Держекспортконтролем висновків на проведення переговорів

16

(з них:

6 разових, 4 генеральних та 6 відкриті)

12

(з них:

7 разових та 5 генеральних)

10

(з них:

6 разових та 4 генеральних)

 

7

(з них:

6 разових та 1 відкритий)

3.

Витрати суб’єктів господарювання, повʼязані з отриманням висновків на проведення переговорів, грн

14280,00

4930,00

4080,00

3740,00

 

8.2. Якісним показником результативності регуляторного акта є часткова дерегуляція зовнішньоекономічної діяльності субʼєктів господарювання, пов’язаної з товарами військового призначення та товарами подвійного використання, в частині державного контролю за проведенням переговорів про укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту таких товарів.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

9.1. Оцінка результатів

Попередньо, під час повторного відстеження результативності регуляторного акта, було визначено, що в результаті його прийняття кількість звернень суб’єктів господарювання до Держекспортконтролю для отримання висновків на право проведення переговорів зменшилась на 90 %, відповідно, і  витрати суб’єктів на отримання цих документів зменшилась на 90 %.

Протягом 2016 – 2018 років значення кількісного показника результативності регуляторного акта (кількість субʼєктів господарювання, які звернулись до Держекспортконтролю із заявами про отримання висновків) залишаються на рівні меншому за попередні роки. Відповідно, два інші кількісні показника залишаються низькими.

Аналізуючи дані кількісних показників результативності періодичного відстеження результативності регуляторного акта, у порівнянні з показниками повторного, можна зробити висновок, що результативність дії акта зберігається з дня його прийняття до часу завершення заходів з періодичного відстеження.

Аналізуючи якісний показник результативності практичного застосування норм регуляторного акта, а саме  досягнення часткової дерегуляції зовнішньоекономічної діяльності субʼєктів господарювання, пов’язаної з товарами військового призначення та товарами подвійного використання, можна зробити висновок, що залишення державного контролю лише стосовно переговорів щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи з міжнародних зобов'язань України, часткове ембарго не суперечить міжнародним зобов’язанням України та дозволяє здійснювати експортний контроль тією мірою, що необхідна для досягнення його цілей.

Таким чином, дія регуляторного акта дозволила частково спростити діяльність субʼєктів господарювання у сфері міжнародних передач товарів військового призначення та товарів подвійного використання в частині державного контролю за такими передачами не зменшивши, при цьому, результативність такого контролю.

 

9.1. Результат перегляду регуляторного акта

За результатом перегляду регуляторного акта щодо відповідності Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та міжнародним зобов’язанням України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю, а також щодо можливості подальшої лібералізації зовнішньоекономічної діяльності субʼєктів господарювання в частині, що належить до предмету правового регулювання регуляторного акта, визначено:

1) регуляторний акт повністю відповідає статті 18 зазначеного Закону та не суперечить міжнародним зобов’язанням України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю;

2) доцільність розглянути можливість внести до регуляторного акта зміни, що сприятимуть підвищенню оперативності роботи суб’єктів господарювання, які беруть участь у міжнародних проектах ООН з надання послуг з протимінної діяльності, в частині дотримання встановлених ООН термінів передконтрактної роботи, та підвищать конкурентоспроможність українських суб’єктів під час участі у відповідних міжнародних тендерах.

Так, Держекспортконтролем опрацьовано питання про доповнення регуляторного акта нормою щодо надання можливості субʼєктам господарювання проводити переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, без отримання висновку Держекспортконтролю у випадках, коли такі переговори проводяться з Місіями Організації Об’єднаних Націй та пов’язані зі здійсненням експорту товарів для їх забезпечення, якщо такий експорт не суперечить резолюціям Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

За результатами опрацювання визначено, що така норма не узгоджується зі статтею 18 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", яка не містить виключень, тому, зазначеним змінам до регуляторного акта мають передувати відповідні зміни до статті 18 Закону.

На цей час, Держекспортконтроль відповідно до Плану діяльності Держекспортконтролю з підготовки проектів регуляторних актів, затвердженого наказом Держекспортконтролю від 15.12.2017 № 97, здійснює розробку проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", яким, зокрема, пропонується внести до статті 18 Закону зазначену зміну.

Після завершення підготовки зазначеного законопроекту та погодження його Міністром економічного розвитку і торгівлі України, який спрямовує і координує діяльність Держекспортконтролю, щодо проекту Закону будуть здійснені всі необхідні процедури, передбачені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

 

Виконуючий обов’язки Голови

Державної служби експортного

контролю України                                                                                   І.М. Савула

 

"___" _______ 2018 р.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
17 квітня 2020 року відбудеться громадське обговорення у вигляді відеоконференції щодо обговорення проекту антикорупційної програми Державної служби експортного контролю України на 2020-2021 роки.
Антикорупційна програма Держекспортконтролю розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади,