Головна сторінкаПошук

розширений пошукНовини ДСЕКУ версія для друку
Інформаційне повідомлення щодо реєстрації суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання

09.02.2018

 

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" суб'єкти господарювання України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

За результатами попередньої експертизи у галузі державного експортного контролю Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач, реєструє суб’єктів та видає відповідні посвідчення про реєстрацію разом із роз’ясненнями про умови здійснення міжнародних передач ідентифікованих товарів.

Інструкція про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затверджена наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31, зареєстрованим у Мін’юсті 15.07.2009 за № 637/16653.

Так, відповідно до пункту 2.5 цієї Інструкції у разі внесення у встановленому порядку змін до нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю, які мають наслідком відповідні зміни у найменуванні та описі товарів, позиції (примітці) контрольного списку або умов здійснення міжнародних передач товарів, до роз'яснення, наданого суб'єкту, вносяться зміни, які враховують відповідні зміни, внесені таким нормативно-правовим актом, або оформлюється нове роз'яснення.

З метою внесення відповідних змін у роз'яснення або оформлення нового роз'яснення суб'єкт здійснює попередню ідентифікацію товарів з урахуванням змін, викладених у нормативно-правових актах, та звертається до Держекспортконтролю.

Проведення основної експертизи, за підсумками якої суб'єкт отримує відповідний дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, які містять змінені нормативними актами найменування та опис товарів, здійснюється після внесення відповідних змін до наданого суб'єкту роз'яснення або оформлення нового роз'яснення та його отримання суб'єктом.

Оформлення суб'єкту нового роз'яснення або внесення змін до раніше наданого роз'яснення з урахуванням зазначених вище змін здійснюється Держекспортконтролем у порядку проведення реєстрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 1 доповнюється Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання (далі – Порядок) Єдиним списком товарів подвійного використання, а списки, наведені у додатках 1 – 5 до Порядку, виключаються.

Зазначена постанова набирає чинності 19.04.2018. До набрання нею чинності списки товарів подвійного використання, наведені у додатках 1 – 5 до Порядку, залишаються чинними.

Тому опрацювання заяв про реєстрацію суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів (щодо товарів подвійного використання), поданих до Держекспортконтролю до 19.04.2018, здійснюється у відповідності з додатками 1 – 5 до Порядку.

Реєстрація суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів відповідно до прийнятого Єдиного списку товарів подвійного використання, буде здійснюватись згідно із заявами, які будуть подані до Держекспортконтролю з 19.04.2018.

З метою забезпечення своєчасної подачі з 19.04.2018 до Держекспортконтролю заяв про реєстрацію суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання рекомендується завчасно здійснювати попередню ідентифікацію товарів та підготовку документів, необхідних для проведення Держекспортконтролем попередньої експертизи у галузі державного експортного контролю.


Інформаційне повідомлення
Щодо публікації SIPRI
Інформаційне повідомлення щодо результатів проведення публічного звіту
Інформаційне повідомлення про проведення консультацій щодо проекту навчального посібника з питань ліцензування у сфері експортного контролю для працівників Держекспортконтролю
Інформаційне повідомлення про проведення навчального курсу з ідентифікації товарів, створення профілів ризиків і здійснення аудиту
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності, проведеного 11 лютого 2019 року
Інформаційне повідомлення про проведення публічного звіту
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності, проведеного 24 січня 2019 року
Результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, проведеного 24 січня 2019 року
Державами-учасницями міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" ухвалено зміни до Переліку рекомендованих питань для промисловості