Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Новини ДСЕКУ версія для друку
Досягнення Державної служби експортного контролю України в 2017 році

 

Пріоритетними завданнями Державної служби експортного контролю України, в тому числі її нормативно-правові забезпечення, вдосконалення, є лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми, забезпечення дотримання міжнародних зобов’язань  в сфері нерозповсюдження та експортного контролю з метою сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки та створення умов доступу України до міжнародного ринку сучасних озброєнь.

У рамках зазначених напрямів Державна служба експортного контролю України за підтримки та активної участі Інституту ядерних досліджень, Науково технічного центру експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів та Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля розробила національний Єдиний список товарів подвійного використання. Цей список поєднав у собі товари подвійного використання, зазначені у п’яти додатках до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, при цьому, Список враховує зміни станом на 2016 рік, внесені до переліків контрольованих товарів, прийняті на Пленарних засіданнях  міжнародних режимів.

За своєю структурою український Єдиний список відповідає Єдиному списку товарів подвійного використання Європейського Союзу, наведеному у додатку 1 до Регламенту Ради ЄС № 428/2009, що встановлює режим Співтовариства з контролю за експортом, трансфером, брокерською діяльністю та транзитом товарів подвійного використання.

Під час розробки Єдиного списку Держекспортконтроль не припиняв роботу з оновлення діючих на сьогодні п’яти списків товарів подвійного використання.

Так, Кабінетом Міністрів України прийнято три постанови щодо внесення змін до списків товарів подвійного використання, проекти яких були розроблені Держекспортконтролем:

1) від 10.03.2017 № 184 "Про внесення змін у додатки до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання".

Постановою приведено Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки (додаток 1 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86), у відповідність з переліками товарів і технологій подвійного використання, прийнятих в рамках міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість", а також внесені зміни у інші Списки товарів подвійного використання, в частині, що стосується кодів УКТ ЗЕД;

2) від 14.06.2017 № 418 "Про внесення змін у додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання".

Постановою приведено Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї (додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86) у відповідність зі Списком товарів, міжнародні передачі яких контролюються в рамках міжнародного режиму експортного контролю "Режим контролю за ракетними технологіями";

3) від 15.11.2017 № 868 "Про внесення змін у додаток 5 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання".

Постановою приведено національний Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, наведений у додатку 5 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, у відповідність з Контрольними переліками товарів подвійного використання, що контролюються в рамках Австралійської групи, прийнятих за результатами роботи режиму у 2012 2017 роках.

Станом на кінець листопада завершується міжвідомче погодження ще двох проектів постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються внесення змін до Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, та Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї (додатки 3 і 4 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86).

Поряд з цим, на виконання міжнародних зобов’язань України, обумовлених членством у міжнародному режимі експортного контролю "Вассенаарська домовленість", постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 596 "Про внесення змін у додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" оновлено Список товарів військового призначення, що додається до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Узгодження процедур і правил державного експортного контролю з відповідними нормами і стандартами ЄС потребує внесення змін і до основного нормативно-правового акту, що регулює діяльність, пов’язану з державним експортним контролем.

У зв’язку з цим Держекспортконтроль завершує розробку проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

Законопроект включає три важливі напрями нормативно-правового регулювання, а саме:

узгодження процедур і правил державного експортного контролю з відповідними нормами і стандартами ЄС;

впровадження системи електронного ліцензування і надання адміністративних послуг;

приведення Закону у відповідність з нормами Закону України "Про адміністративні послуги" в частині, що стосується визначення вартості надання адміністративних послуг, які надаються Держекспортконтролем. Для досягнення цієї мети у Держекспортконтролі проведено внутрішній аудит ефективності за темою "Обґрунтованість цін на адміністративні послуги, що надаються", за результатами якого переглянуто структуру цін на адміністративні послуги та їх розрахунок. Наразі, згідно із внутрішнім наказом Держекспортконтролю завершується розрахунок розміру плати за адміністративні послуги на підставі визначення витрат, пов’язаних з їх наданням, а також здійснюється внутрішній аудит ефективності за тематикою "Обґрунтованість максимального строку розгляду заяв щодо адміністративних послуг, які надаються Держекспортконтролем".

З метою запобігання порушення законодавства у галузі державного експортного контролю та розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за такі правопорушення Держекспортконтроль розробив та готує для надсилання на розгляд Мінекономрозвитку проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю".

У законопроекті Держекспортконтроль врахував пропозиції Служби безпеки України, що стосуються посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у галузі державного експортного контролю.

Таким чином розробленим Держекспортконтролем законопроектом пропонуються нові редакції статті 333 Кримінального кодексу України та статті 212-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України від 23 березня 2017 р. № 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями", Держекспортконтроль розробив, здійснив міжвідомче погодження та готує для подання встановленим порядком на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю".

З метою нормативно-правового врегулювання порядку оформлення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення і порядку оформлення та видачі дозволів і висновків на право здійснення міжнародних передач товарів Держекспортконтроль розробив два проекти наказів Мінекономрозвитку:

1) "Про затвердження Інструкції щодо оформлення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю".

Проект наказу розроблено на заміну наказу Держекспортконтролю від 08.07.2005 № 193 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяви про отримання (продовження терміну дії) повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю", зареєстрованому в Мін’юсті 10.10.2005 за № 1174/11454.

2) "Про затвердження Порядку оформлення та видачі дозволів і висновків на право здійснення міжнародних передач товарів".

Проект наказу розроблено на заміну наказу Держекспортконтролю від 29.11.2004 № 355 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю", зареєстрованому в Мін’юсті 13.12.2004 за № 1576/10175.

Зазначені проекти нормативно-правових актів опрацьовуються у Мінекономрозвитку та готуються для затвердження і державної реєстрації у Мін’юсті у встановленому порядку.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).