Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Новини ДСЕКУ версія для друку
Інформаційна таблиця щодо механізмів внесення змін до дозвільних та інших документіву галузі державного експортного контролю

 

Інформаційна таблиця щодо механізмів внесення змін до дозвільних та інших документіву галузі державного експортного контролю

 

 

Вид документу

 

Нормативно-правові положення

Дозвіл/висновок:

-разовий висновок на проведення переговорів;

-генеральний висновок на проведення переговорів;

-відкритий висновок на проведення переговорів;

-разовий висновок на тимчасове ввезення/вивезення/реєкспорт товарів;

-генеральний дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів;

-відкритий дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів;

-генеральний дозвіл на тимчасове ввезення/вивезення/реєкспорт товарів;

-відкритий висновок на тимчасове ввезення/вивезення/реєкспорт товарів;

-разовий дозвіл  на здійснення експорту/імпорту товарів;

-разовий висновок на транзит територією України.

Пункт 6 Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 29.11.2004 № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.11.2004 за № 1576/10175.

Відповідно до зазначеного пункту:

6. Порядок внесення змін та доповнень до дозвільних документів

6.1. Рішення щодо доцільності та способу внесення змін або доповнень до раніше наданих дозволів та висновків Держекспортконтролю в кожному конкретному випадку приймаються Державною службою експортного контролю України за обґрунтованим письмовим зверненням заявника.

6.2. Для внесення змін або доповнень до дозвільного документа до початку його використання оригінал цього документа повертається до Держекспортконтролю і після отримання (за необхідності) та опрацювання додаткових документів може бути оформлено новий дозвільний документ у встановленому порядку.

6.3. У разі часткового (не повного) використання дозвільного документа питання щодо внесення до нього змін, включно з продовженням терміну його дії, розглядається Держекспортконтролем після надання заявником копії цього документа разом з інформацією про стан його фактичного використання, завіреною підписом  начальника  або заступника начальника митного органу та оригіналом печатки цього органу. Внесення змін здійснюється шляхом оформлення нового дозвільного документа у встановленому порядку в межах залишку товару.

6.4. У разі якщо інформація, що міститься у графі 13 дозволу (додаток 1 до цієї  Інструкції), графі 10 висновку (додаток 2 до цієї Інструкції) чи графі 2 додатка до дозволу або висновку (додаток 3 до цієї Інструкції), відрізняється від фактичної, митний орган самостійно вносить дані, що відповідають фактичним, до вантажної митної декларації під час митного оформлення товару на підставі обґрунтованого звернення заявника. Звернення щодо внесення зазначених змін шляхом повторного оформлення/переоформлення раніше наданих дозвільних документів Держекспортконтролем не розглядаються.

6.5. У разі необхідності Держекспортконтроль може письмово повідомляти Держмитслужбу України про зміни або доповнення до інформації, внесеної до граф 16, 17 дозволу (додаток 1) або 13, 14 висновку (додаток 2 до цієї Інструкції), а також про інші зміни, що не змінюють суті дозволу або висновку, для подальшого врахування при митному оформленні відповідних товарів.

6.6. Виправлення та підчистки у дозвільних документах не допускаються.

Міжнародний імпортний сертифікат

Абзац 3 пункту 11 Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920.

Відповідно до зазначеного пункту:

У разі зміни умов зовнішньоекономічного договору (контракту) імпортний сертифікат або інший документ підлягає переоформленню в установленому порядку. До нової заяви на видачу імпортного сертифіката або іншого документа додається оригінал раніше оформленого і виданого імпортного сертифіката або іншого документа. Якщо з об'єктивних причин неможливо надати оригінал сертифіката або іншого документа, імпортер повинен у письмовій формі зазначити ці причини.

Посвідчення про реєстрацію

Пункт 2.4 Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653.

Відповідно до зазначеного пункту:

2.4. У разі зміни назви суб'єкта, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження юридичної особи (крім зміни поштового індексу), місця проживання фізичної особи-підприємця (крім зміни поштового індексу) Посвідчення про реєстрацію цього суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення до нього про умови здійснення міжнародних передач товарів втрачають чинність.

У разі зміни зазначених вище відомостей суб'єкт повинен подати в місячний строк до Держекспортконтролю відповідну інформацію про такі зміни.

Оформлення суб'єкту нового Посвідчення та роз'яснення до нього про умови здійснення міжнародних передач товарів з урахуванням зазначених вище змін здійснюється Держекспортконтролем у порядку та на підставі документів, визначених у пункті 2.1 цієї Інструкції.

 

Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Не регулюється законодавством у сфері державного експортного контрою.

На практиці суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів при зміні назви суб'єкта, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження юридичної особи (крім зміни поштового індексу), місця проживання фізичної особи-підприємця (крім зміни поштового індексу) подає в місячний строк до Держекспортконтролю відповідну інформацію про такі зміни і отримує нове Посвідчення про реєстрацію. Відповідно до нового Посвідчення суб’єкт надсилає лист із зверненням щодо внесення відповідних змін до Свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів. Питання щодо видачі нового Свідоцтва виноситься на розгляд Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю та затверджується наказом Держекспортконтролю, після чого Свідоцтво оформлюється та видається заявнику. При цьому строк дії Свідоцтва залишається без змін.

Свідоцтво про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю

Абзац 6 пункту 2.10 Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 345/12219.

Відповідно до зазначеного пункту:

У разі зміни відомостей, що внесені до Свідоцтва або до переліків штатних (позаштатних) експертів та категорій товарів, щодо яких передбачається проведення експертизи, юридична особа подає в  місячний строк до Держекспортконтролю  відповідну інформацію про такі зміни. У цьому випадку Свідоцтво та переліки штатних (позаштатних) експертів та категорій товарів, щодо яких передбачається проведення експертизи, підлягають переоформленню.

 

 

 

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
17 квітня 2020 року відбудеться громадське обговорення у вигляді відеоконференції щодо обговорення проекту антикорупційної програми Державної служби експортного контролю України на 2020-2021 роки.
Антикорупційна програма Держекспортконтролю розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади,