Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Попередня ідентифікація товарів версія для друку
Документи, що подаються до Держекспортконтролю для одержання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю

Для одержання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю юридична особа надсилає до Держекспортконтролю:

 

лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає такі документи:

а) заяву щодо отримання (продовження строку дії) повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю;

б) нотаріально засвідчені копії:

статуту, установчого договору та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи-заявника;

довідки Держкомстату України про включення юридичної особи-заявника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

довідки про реєстрацію юридичної особи-заявника в податкових органах;

завірену керівником ксерокопію ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності, пов'язаного з експертизою товарів, щодо яких планується одержати повноваження (якщо така діяльність підлягає ліцензуванню), відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 );

в) довідку щодо характеру виробничої діяльності із зазначенням конкретних галузей науки і техніки, за якими юридична особа-заявник спеціалізується, та основних видів продукції (робіт, послуг), що виробляються (надаються) юридичною особою;

г) довідку щодо чисельності і спеціалізації штатних працівників - експертів та їх кваліфікаційного рівня, у якій зазначаються:

прізвище, ім'я і по батькові кожного експерта та посада, яку він займає;

навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер диплома про вищу освіту, спеціальність за дипломом та стаж роботи за цією спеціальністю;

наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про присвоєння такого звання і ступеня та спеціальність за цим дипломом (за наявності);

перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, Списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 ( 86-2004-п ) (із змінами) (далі - Списки товарів), щодо яких експерт планує здійснювати недержавну експертизу товарів, при цьому освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність та професійні знання експерта повинні бути необхідними для проведення зазначеної експертизи товарів;

наявність допуску до державної таємниці;

ґ) довідку щодо чисельності і спеціалізації позаштатних експертів, яких передбачається залучати для проведення недержавної експертизи товарів, та їх кваліфікаційного рівня, у якій зазначаються:

прізвище, ім'я і по батькові кожного експерта, найменування підприємства (установи, організації), у якому він працює, та посада, яку він займає у цьому підприємстві (установі, організації);

навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер диплома про вищу освіту, спеціальність за дипломом і стаж роботи за цією спеціальністю;

наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про присвоєння такого звання і ступеня та спеціальність за цим дипломом (за наявності);

перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) Списків товарів, щодо яких експерт планує здійснювати недержавну експертизу товарів, при цьому освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність та професійні знання експерта повинні бути необхідними для проведення зазначеної експертизи товарів;

д) завірену керівником копію спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (якщо його має юридична особа-заявник), або довідку про відсутність такого дозволу;

е) відомості про:

створення бази даних законодавчих та інших нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю на електронних і паперових носіях;

посадових осіб, які забезпечують роботу у галузі державного експортного контролю.

Юридична особа, керівник якої рішенням Кабінету Міністрів України призначений Генеральним (Головним) конструктором за відповідним напрямком техніки, для одержання повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю подає до Держекспортконтролю документи, визначені підпунктами "а", "б", "д" та "е" цього пункту, а також:

узагальнену номенклатуру товарів, щодо яких така юридична особа передбачає здійснювати недержавну експертизу товарів і на які поширюються повноваження Генерального (Головного) конструктора, надані Кабінетом Міністрів України;

завірену керівником копію рішення Кабінету Міністрів України про призначення керівника юридичної особи Генеральним (Головним) конструктором за напрямком техніки.

 

Для продовження строку дії повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю юридична особа у строк не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії таких повноважень надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим змістом мети звернення, до якого додає документ, визначений підпунктом "а" пункту 2.1 цієї Інструкції, а також довідку про відсутність змін у документах, на підставі яких були надані повноваження. У разі внесення змін у зазначені документи до Держекспортконтролю подаються оновлені та належним чином засвідчені копії відповідних документів.

 


Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80