Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Громадська рада при Держекспортконтролі »  Протоколи засідань версія для друку
Протокол засідання Громадської ради при Держекспортконтролі від 29.03.2017 №2

 

ПРОТОКОЛ № 2

29 березня 2017 року

засідання Громадської ради при Держекспортконтролі

 

 

 

Присутні:

 

Члени Громадської ради при Держекспортконтролі: Переверзєв Олександр Анатолійович, Бень Оксана Миколаївна, Литвиненко Володимир Петрович, Семенцов Віктор Федорович, Глущенко Валерій Тимофійович, Наквакін Олександр Сергійович, Куцаков Олексій Анатолійович.

 

Представники  Держекспортконтролю: Крива В.В., Проскурнікова Ю.О.

 

1.     СЛУХАЛИ:

1.1. Питання щодо обрання робочих органів зборів: головуючого та секретаріату (шляхом прямого голосування).

1.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

1.1.1. Пропозицію членів  Громадської ради при Держекспортконтролі щодо обрання Головуючим на зборах Куцакова О.А.

1.1.2. Пропозицію Голови Громадської ради при Держекспортконтролі Куцакова О.А. щодо обрання Секретарем на  зборах  Проскурнікову Ю.О.

1.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

1.2.1. Обрати Головуючим на зборах Куцакова О.А.

1.2.2. Обрати Секретаря зборів Проскурнікову Ю.О.

 

2. СЛУХАЛИ:

Питання щодо Порядку денного зборів.

2.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

2.1.1. Пропозицію Головуючого на зборах  Куцакова О.А.  про Порядок денний установчих зборів.

2.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

2.2.1. Затвердити наступний Порядок денний зборів Громадської ради при Держекспортконтролі:

1) Обговорення  пропозицій від членів  Громадської ради до Плану роботи Громадської ради при Держекспортконтролі на 2017 рік.

2) Затвердження сформованого Плану роботи Громадської ради при Держекспортконтролі на 2017 рік.

3) Різне.

ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

3. СЛУХАЛИ:

Питання щодо напрямків діяльності Громадської ради у 2017 році.

3.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

3.1.1. Пропозицію членів Громадської ради щодо Плану роботи Громадської ради на 2017 рік.

3.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

3.2.1. Всі питання і пропозиції від членів Громадської ради включити до Плану роботи Громадської ради при Держекспортконтролі на 2017 рік.

 

4. СЛУХАЛИ:

Питання щодо затвердження Плану роботи Громадської ради при Держекспортконтролі на 2017 рік.  

4.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

4.1.1. Пропозиції  членів  Громадської  ради  при Держекспортконтролі  по цьому питанню.

4.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

4.2.1. Затвердити План роботи Громадської ради при Держекспортконтролі на 2017 рік. Оприлюднити його на сайті Держекспортконтролю у розділі «Громадська рада».

 

5. СЛУХАЛИ:

Питання «Різне».  

5.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

5.1.1. Заяву профспілкової організації АТ «Мотор Січ» від 17.02.2017р. № ВЕК-3568 стосовно участі в роботі нового складу Громадської ради при Держекспортконтролі її представника.

5.1.2. Пропозиції  членів  Громадської  ради  при Держекспортконтролі  по цьому питанню.

5.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

5.2.1. Розглянути заяву профспілковій організації АТ «Мотор Січ» для можливої участі її представника Федорова К.Є. в роботі Громадської ради при Держекспортконтролі на наступному засіданні Громадської ради при Держекспортконтролі при присутності її представника на засіданні.

 

6. СЛУХАЛИ:

Питання щодо Порядку денного зборів Громадської ради при Держекспортконтролі. 

6.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

6.1.1. Доповідь Головуючого на зборах Куцакова О.А. про те, що всі пункти Порядку денного зборів Громадської ради при Держекспортконтролі  розглянути і обговорені.

6.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

6.2.1. Збори Громадської ради при Держекспортконтролі завершити

 

 

Головуючий на зборах

 

Секретар  зборів

Куцаков О.А.

 

Проскурнікова Ю.О.

 

 

 

 

 

 

 

План роботи Громадської ради

при Держекспортконтролі на 2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Громадської ради

________________О.А.Куцаков

„_____”______________2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Примітка

-1-

-2-

-3-

-4-

I. Загальне

1.

Взаємодія з підрозділами Держекспортконтролю  по напрямах діяльності

Протягом року

 

2.

Робота згідно з орієнтовним Планом проведення консультацій  з громадскістю Держекспортконтролю на 2017 р.

Протягом року

 

3.

Участь у проведенні громадських обговорюваннь, нарадах, наукових  конференціях, круглих столах, інших заходах Держекспортконтролю по напрямах роботи

Протягом року

 

4.

Проведення консультацій з організаціями та установами з метою залучення експертів для забезпечення діяльності Громадської ради

Протягом року

 

5.

Взаємодія з іншими Громадськими радами по напрямах діяльності Держекспортконтролю

Протягом року

 

6.

Участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки нормативних актів

Протягом року

 

II. Напрямок з питань правозастосування,  питань запобігання корупції

1.

Робота згідно з орієнтовним Планом проведення консультацій з громадськістю  на 2017 р.

Протягом року

 

2.

Участь у постійно діючій комісії з оцінки корупційних ризиків

Протягом року

 

3.

Моніторинг діяльності Держекспортконтролю  з метою надання пропозицій щодо оптимізації окремих питань діяльності, протидії корупційним та іншим негативним явищам

Протягом року

 

4.

Проведення консультацій з організаціями та установами з метою залучення експертів для забезпечення діяльності та роботи.

Протягом року

 

5.

Участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки нормативних актів.

Протягом року

 

III. Напрямок з питань прогнозно-аналітичної роботи

1.

Проведення аналізу нормативно-правової бази в галузі державного експортного  контролю України за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання  і розробка рекомендацій по її вдосконаленню з урахуванням відповідних стандартів ЄС

Протягом року

 

2.

Сприяння в розробці нормативного забезпечення обігу електронних документів  у процесах  розгляду  заяв суб‘єктів господарювання  щодо  проведення  їх реєстрації як суб‘єктів міжнародних передач контрольованих товарів 

Протягом року

 

3.

Розробка рекомендацій по сприянню розвитку промисловості України. Аналіз заходів, спрямованих на захист національних інтересів держави та підтримку вітчизняних виробників

Протягом року

 

4.

Проведення аналізу з питань забезпечення належного надання адміністративних послуг, відповідно до національних та загальноєвропейських вимог

Протягом року

 

IV. Напрямок  з  питань  нормативно-правової роботи

1.

Розроблення пропозицій для внесення відповідних змін до наказу Держекспортконтролю від  27.04.2009 р. № 31 «Про затвердження Інструкції про реєстрацію  в Держекспортконтролі  суб'єктів  підприємницької діяльності України  як  суб'єктів  здійснення міжнародних  передач  товарів»

I квартал

 

2.

Розроблення  пропозицій  для  внесення відповідних змін до постанови Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року  № 767  «Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю»

I квартал

 

3.

Робота над внесенням змін до законодавства  відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.03 № 690 «Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання»

III квартал

 

4.

Моніторинг  якості адміністративних послуг

Держекспортконтролем  заявників-підприємств України.

Протягом року

 

5.

Участь у розробці пропозицій до проекту нормативно - правового акту «Про внесення змін у додатки до Порядку здійснення  державного контролю за міжнародними  передачами товарів подвійного використання»

І квартал

 

6.

Участь в засіданнях Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України з питань розгляду міністерством проектів нормативних актів Держекспортконтролю

ІІІ- ІV квартал

 

V. Напрямок з питань міжвідомчої  взаємодії, зв’язків з громадськістю і ЗМІ

1.

Участь у семінарах, конференціях  щодо питань приведення  національної системи експортного контролю відповідно до стандартів ЄС

Протягом року

 

2.

Надання інформаційно-консультаційної допомоги підприємствам та суб’єктам  ЗЕД України

Протягом року

 

3.

Висвітлення діяльності Громадської ради при Держекспортконтролі України у відповідних ЗМІ

Протягом року

 

4.

Проведення консультацій з  підприємствами України щодо дій по залученню до  роботи в сфері державного експортного контролю  найбільш талановитої молоді, формування висновків та рекомендацій.

ІІ квартал

 

5.

Реалізація узгодженого плану дій по залученню до роботи в державному експортному контролі  найбільш талановитої молоді. Аналіз проведеної співпраці.

ІІІ- ІV квартал

 

6.

Участь в зборах асоціації «Голів Громадських рад».

Протягом року

 

 


Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80