Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Про ДСЕКУ »  Правові засади діяльності версія для друку

Правові засади діяльності

Державної служби експортного контролю України

 

Державна служба експортного контролю України у своїй діяльності керується Конституцією України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Такими актами є:

 

Закони України

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", 2003 р.

Цей Закон регулює діяльність, пов'язану з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, з метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях;

Митний кодекс України, 2012 р.;

 

Закон України "Про державну службу", 2015 p.;

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", 2011 р.;

Закон України "Про Кабінет Міністрів України", 2014 р.;

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст. 20), 1991 р.;

Закон України "Про міжнародні договори України", 2004 р.;

Закон України "Про санкції", 2014 р.;

Закон України "Про державну таємницю", 1994 р.;

 

Міжнародні Угоди та домовленості в сфері нерозповсюдження та експортного контролю

 Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (від 01.07.1968, ратифікований Законом України від 16.11.1994 № 248/94-ВР);

Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення бактеріологічної і токсинної зброї та її знищення (1975 р.);

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї (від 13.01.1993, ратифікована Законом України від 16.10.1998 № 187-XIV);

Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (від 21.09.1995. ратифікована Законом України від 17.12.1997 № 737/97-ВР);

Додатковий протокол до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (від 15.08.2000, ратифікований Законом України від 16.11.2005 № 3092-IV);

Гаазький кодекс поведінки проти розповсюдження балістичних ракет;

 

Керівні принципи та списки товарів, що підлягають експортному контролю, наведених нижче міжнародних режимів експортного контролю:

Вассенаарська домовленість;

Режим контролю за ракетними технологіями;

Група ядерних постачальників;

Комітет Цангера;

Австралійська Група.

 

Акти Президента України

Указ від 21.04.1999 № 422 "Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами”;

Указ від 20.03.2002 № 276 "Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами”;

Указ від 15.11.2012 № 637 "Про План заходів на 2012 - 2021 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення";

Указ від 27.08.2014 № 691 "Про рішення Ради національно безпеки і оборони України від 27.08.2014 "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики";

Указ від 24.09.2014 № 744 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2014 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності";

Указ від 28.08.2015 № 522 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2015 "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами";

Указ від 11.12.2015 № 695 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.12.2015 "Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2015 "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами";

 

Акти Кабінету Міністрів України

постанова від 31.03.2015 № 159 "Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України";

постанова від 12.07.1999 № 1228 "Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення а товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

постанова від 15.07.1997 № 767 "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю";

постанова від 17.07.2003 № 1080 "Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів";

постанова від 20.11.2003 № 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення";

постанова від 27.05.1999 № 920 "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов`язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю";

постанова від 13.07.2011 № 746 "Про затвердження Порядку справляння   плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів  у галузі державного експортного контролю і  переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання";

постанова від 28.01.2004 № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання";

постанова від 06.06.2012 № 500 "Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів";

постанова від 08.06.1998 № 838 "Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

постанова від 18.07.1997 № 771 "Про забезпечення діяльності  Державної служби експортного контролю України” (Держекспортконтроль правонаступник Експертно-технічного   комітету при Кабінеті Міністрів України, АСЕК, НДР);

постанова від 07.02.2001 № 109 "Про затвердження Положення про порядок підготовки національних декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення";

постанова від 17.11.2010 № 1057 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів";

постанова від 18.07.2007 № 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України";

розпорядження від 11.09.2014 № 829 "Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів";

розпорядження від 20.11.2003 № 690 "Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання".

 

Накази  Мінекономрозвитку,  Держекспортконтролю

Наказ Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61 "Про затвердження Порядку взаємодії міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України" (реєстр.№ 246/22778 від 12.02.2013);

Наказ Мінекономрозвитку від 16.12.2013 № 1490 "Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю" (реєстр.№ 101/24878 від 12.02.2013);

Наказ Мінекономрозвитку від 17.01.2014 № 74 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю" (реєстр.№ 304/25081 від 17.02.2014);

Наказ Мінекономрозвитку від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості. що становлять державну таємницю"(реєстр. № 174/33145 від 20.02.2019);

Наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інше" (реєстр. № 90/8689 від 21.01.2004);

Наказ Держекспортконтролю від 29.11.2004 № 355 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю” (реєстр. № 1576/10175 від 13.12.2004);

Наказ Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 "Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності" (реєстр. № 994/17010 від 28.10.2009);

Наказ Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 "Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю" (реєстр. № 345/12219 від 29.03.2006);

Наказ Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 "Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів” (реєстр. № 637/16653 від 15.07.2009);

 

 Внутрішні накази Держекспортконтролю

від 23.04.2004 № 126 "Про затвердження форми контрольної картки щодо оформлення дозволу (висновку чи державних гарантій) та вимог до проведення експертизи при розгляді заяв щодо експорту СЗЛО до країн-членів ЕКОВАС";

від 17.07.2006 № 248 "Про затвердження Інструкції про порядок підготовки та надання звітності у відповідності до міжнародних зобов’язань України стосовно надання дозволів на право здійснення міжнародних передач, відмов у наданні дозволів та фактично здійснених передач окремих категорій товарів військового призначення та подвійного використання";

від 17.05.2016 № 42 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг. що надаються Державною службою експортного контролю України".

 

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
17 квітня 2020 року відбудеться громадське обговорення у вигляді відеоконференції щодо обговорення проекту антикорупційної програми Державної служби експортного контролю України на 2020-2021 роки.
Антикорупційна програма Держекспортконтролю розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади,
Інформаційне повідомлення щодо прийняття документів
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 04.03.2020 № 2).
21 лютого 2020 року був проведений публічний звіт Державної служби експортного контролю України про діяльність за 2019 рік