Головна сторінкаПошук

розширений пошукПро ДСЕКУ »  Правові засади діяльності версія для друку

Правові засади діяльності

Державної служби експортного контролю України

 

Державна служба експортного контролю України у своїй діяльності керується Конституцією України, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Такими актами є:

 

Закони України

Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", 2003 р.

Цей Закон регулює діяльність, пов'язану з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, з метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях;

Митний кодекс України, 2012 р.;

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 18817, ст. 2124), 1984 р.;

Кримінальний кодекс України (ст. 333), 2001 р.;

Цивільний кодекс України, 2003 р.;

 

Закон України "Про державну службу", 2015 p.;

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", 2011 р.;

Закон України "Про Кабінет Міністрів України", 2014 р.;

Закон України "Про основи національної безпеки України", 2003 р.;

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст. 20), 1991 р.;

Закон України "Про міжнародні договори України", 2004 р.;

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", 2015 р.;

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", 2003 р.;

Закон України "Про санкції", 2014 р.;

Закон України "Про очищення влади", 2014 р.;

Закон України "Про державну таємницю", 1994 р.;

Закон України "Про доступ до публічної інформації", 2011 р.;

Закон України "Про інформацію", 1992 р.;

Закон України "Про адміністративні послуги", 2012 р.

Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", 2012 р.;

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, 2005 р.;

Закон України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, 2011 р.;

Закон України ”Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, 2007 р.;

Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", 2014 р.;

Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованої території України", 2014 р.;

Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", 2003 р.

 

 

Міжнародні Угоди та домовленості в сфері нерозповсюдження та експортного контролю

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (від 01.07.1968, ратифікований Законом України від 16.11.1994 № 248/94-ВР);

Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення бактеріологічної і токсинної зброї та її знищення (1975 р.);

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї (від 13.01.1993, ратифікована Законом України від 16.10.1998 № 187-XIV);

Принципи здійснення передач звичайних озброєнь, узгоджені п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН і Форумом ОБСЄ з співробітництва в галузі безпеки;

Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (від 21.09.1995. ратифікована Законом України від 17.12.1997 № 737/97-ВР);

Додатковий протокол до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (від 15.08.2000, ратифікований Законом України від 16.11.2005 № 3092-IV);

Гаазький кодекс поведінки проти розповсюдження балістичних ракет;

 

Керівні принципи та списки товарів, що підлягають експортному контролю, наведених нижче міжнародних режимів експортного контролю:

Вассенаарська домовленість;

Режим контролю за ракетними технологіями;

Група ядерних постачальників;

Комітет Цангера;

Австралійська Група.

 

Акти Президента України

Указ від 15.07.1999 № 861 "Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України";

Указ від 27.12.2001 № 1265 "Про Державну службу експортного контролю України";

Указ від 24.12.2002 № 1207 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва";

Указ від 25.12.2003 № 1488 "Про заходи щодо впорядкування діяльності з міжнародних повітряних перевезень товарів військового призначення та подвійного використання”.

Указ від 18.09.1996 № 841 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин";

Указ від 21.04.1999 № 422 "Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами”;

Указ від 20.03.2002 № 276 "Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами”;

Указ від 14.12.2004 № 1483 "Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації";

Указ від 05.03.2007 № 180 "Про Міжвідомчу комісію з політики  військово-технічного співробітництва та експортного контролю”;

Указ від 13.08.2008 № 706 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України  від 13.08.2008 "Питання перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями (суднами забезпечення) і літальними апаратами Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває  на території України";

Указ від 04.04.2012 № 240 "Деякі питання реекспорту товарів" (ст. 2, що дія цього Указу не поширюється на товари, реекспорт яких здійснюється відповідно до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання");

Указ від 15.11.2012 № 637 "Про План заходів на 2012 - 2021 роки щодо забезпечення виконання Україною зобов'язань за Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення";

Указ від 27.08.2014 № 691 "Про рішення Ради національно безпеки і оборони України від 27.08.2014 "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики";

Указ від 29.09.2014 № 744 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2014 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності";

Указ від 28.08.2015 № 522 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2015 "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами";

Указ від 11.12.2015 № 695 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.12.2015 "Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2015 "Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами";

Указ від 16.09.2015 № 549 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)";

Указ від 24.09.2015 № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 вересня 2015 "Про нову редакцію Воєнної доктрини України".

 

Акти Кабінету Міністрів України

постанова від 31.03.2015 № 159 "Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України";

постанова від 12.07.1999 № 1228 "Про надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення а товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

постанова від 15.07.1997 № 767 "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю";

постанова від 17.07.2003 № 1080 "Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів";

постанова від 20.11.2003 № 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення";

постанова від 27.05.1999 № 920 "Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов`язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю";

постанова від 13.07.2011 № 746 "Про затвердження Порядку справляння   плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів  у галузі державного експортного контролю і  переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання";

постанова від 28.01.2004 № 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання";

постанова від 06.06.2012 № 500 "Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів";

постанова від 08.06.1998 № 838 "Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

розпорядження від 20.11.2003 № 690 "Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання";

постанова від 18.07.1997 № 771 "Про забезпечення діяльності  Державної служби експортного контролю України” (Держекспортконтроль правонаступник Експертно-технічного   комітету при Кабінеті Міністрів України, АСЕК, НДР);

постанова від 07.02.2001 № 109 "Про затвердження Положення про порядок підготовки національних декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення";

постанова від 14.02.2002 № 132 "Деякі питання Державної служби експортного контролю України” (щодо розміщення по вул. Фрунзе, 19/21; на вик. Указу Президента України від 27.12.2001 № 1265);

постанова від 11.09.2014 № 829 "Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів";

постанова від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України" (Положення про МЕРТ);

постанова від 17.11.2010 № 1057 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів";

постанова від 21.05.2012 № 436 "Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України";

постанова від 18.01.2003 № 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України";

постанова від 18.07.2007 № 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України";

постанова від 06.09.2005 № 870 "Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України";

постанова від 28.12.1992 № 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади";

постанова від 04.09.2013 № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції;

постанова від 30.11.2011 № 1242 "Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади";

постанова від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";

постанова від 26.09.2005 № 984 "Про порядок поставок продукції в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості";

постанова від 27.01.2010 № 66 "Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг";

постанова від 30.01.2013 № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги";

постанова від 04.01.2001 № 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади";

постанова від 30.01.2013 № 61 "Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів";

постанова від 03.11.2010 № 996 "Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики";

постанова від 11.03.2004 № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".

 

 

Накази  Мінекономрозвитку,  Держекспортконтролю та інших центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61 "Про затвердження Порядку взаємодії міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України" (реєстр.№ 246/22778 від 12.02.2013);

Наказ Мінекономрозвитку від 16.12.2013 № 1490 "Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю" (реєстр.№ 101/24878 від 12.02.2013);

Наказ Мінекономрозвитку від 17.01.2014 № 74 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю" (реєстр.№ 304/25081 від 17.02.2014);

Наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інше" (реєстр. № 90/8689 від 21.01.2004);

Наказ Держекспортконтролю від 29.11.2004 № 355 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю” (реєстр. № 1576/10175 від 13.12.2004);

Наказ Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 "Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності" (реєстр. № 994/17010 від 28.10.2009);

Наказ Держекспортконтролю від 08.07.2005 № 193 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяви про отримання (продовження терміну дії) повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" (реєстр. № 1174/11454 від 10.10.2005);

Наказ Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 "Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю" (реєстр. № 345/12219 від 29.03.2006);

Наказ Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31 "Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів” (реєстр. № 637/16653 від 15.07.2009);

Наказ Держекспортконтролю від 19.03.2010 № 34 "Про затвердження Порядку надання інформаційно-методичної допомоги зі створення та налагодження функціонування системи внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів";

Наказ Держекспортконтролю від 17.11.2006 № 412 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів системи внутрішньофірмового експортного контролю";

Наказ Мінекономрозвитку від 12.03.2012 № 312 "Про затвердження Порядку формування переліків товарів, що постачаються взаємно в рамках угод про виробничу та науково-технічну кооперацію підприємств та організацій оборонних галузей промисловості" ( реєстр. № 461/20774 від 28.03.2012);

 Наказ МЗС України від 25.05.2001 № 104 "Про затвердження Інструкції про порядок підготовки інформації згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення  і застосування хімічної зброї та про її знищення" (реєстр. № 513/5704 від 15.06.2001);

Наказ Держатомрегулювання від 02.07.2009 № 102 "Про затвердження Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї" (реєстр. № 683/16699 від 23.07.2009);

Наказ Держспецзв’язку від 11.03.2011 № 53 "Про затвердження Порядку надання висновків і погодження експорту та тимчасового вивезення товарів військового призначення і подвійного використання, які належать до криптографічних систем, засобів криптографічного та технічного захисту інформації або містять у своєму складі такі засоби" (реєстр. № 437/19175 від 01.04.2011);

Наказ Мінфіну від 30.05.2012 № 649 "Про затвердження Порядку використання в митних органах дозволів і висновків Державної служби експортного контролю України та їх електронних копій" (реєстр. № 1040/21352 від 22.06.2012);

Наказ Мінюсту від 19.01.2012 № 34/5 "Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів";

Наказ Мінюсту від 21.11.2000 № 41 "Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів";

Наказ Мінюсту від 19.01.2012 № 93/5 "Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів" (реєстр. № 67/20380 від 19.01.2012);

Наказ Мінфіну від 21.03.2008 № 428 "Про затвердження Методики проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці проекту акта Кабінету Міністрів України та законопроекту, що вноситься у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України" (реєстр. № 297/14998 від 11.04.2008).

 

 Внутрішні накази Держекспортконтролю

№ 126 від 23.04.2004 "Про затвердження форми контрольної картки щодо оформлення дозволу (висновку чи державних гарантій) та вимог до проведення експертизи при розгляді заяв щодо експорту СЗЛО до країн-членів ЕКОВАС";

№ 248 від 17.07.2006 "Про затвердження Інструкції про порядок підготовки та надання звітності у відповідності до міжнародних зобов’язань України стосовно надання дозволів на право здійснення міжнародних передач, відмов у наданні дозволів та фактично здійснених передач окремих категорій товарів військового призначення та подвійного використання";

№ 42 від 17.05.2016 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг. що надаються Державною службою експортного контролю України".

 

 


Інформаційне повідомлення стосовно закінчення строку дії повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
До уваги керівника ТОВ "ДЕП СІТІ"!
Результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі (протокол засідання від 08.08.2019 № 5)
Порядок здійснення авіаперевезень товарів військового призначення
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Держекспортконтролем ухвалено зміни до змісту додаткової інформації, яка вноситься до особливих умов дозвільних документів