Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Громадська рада при Держекспортконтролі »  Протоколи засідань версія для друку

Протокол установчих зборів

Громадської ради при Держекспортконтролі

24 лютого 2017 року

 

Головуючий: Куцаков О.А.

 

Секретаріат: Крива В.В., Проскурнікова Ю.О.

 

Присутні: Полянський Віктор В’ячеславович, Переверзєв Олександр Анатолійович, Бень Оксана Миколаївна, Воробйов Володимир Дмитрович, Литвиненко Володимир Петрович, Семенцов Віктор Федорович, Глущенко Валерій Тимофійович, Наквакін Олександр Сергійович.

 

1.  СЛУХАЛИ:

1.1.        Привітальну промову виконуючого обов’язки Голови Держекспортконтролю.

1.2. Інформацію від Голови ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі.

1.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

1.1.1. Питання реєстрації кандидатів для участі в установчих зборах Громадської ради при Держекспортконтролі.

1.1.2. Перелік кандидатів до складу Громадської ради при Держекспортконтролі України на 2017-2018 рр., що зареєструвалися до 10 лютого 2017 року для участі в установчих зборах.

 

2. СЛУХАЛИ:

2.1. Питання щодо обрання робочих органів установчих зборів: головуючого та секретаріату (шляхом прямого голосування).

2.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

2.1.1. Пропозицію Ініціативної групи щодо обрання Головуючим на установчих зборах Куцакова О.А.

2.1.2. Пропозицію Ініціативної групи щодо обрання Секретарем на установчих зборах Криву В.В.

2.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

2.2.1. Обрати Головуючим на установчих зборах Куцакова О.А.

2.2.2. Обрати Секретаря установчих зборів Криву В.В.

 

3. СЛУХАЛИ:

Питання щодо Порядку денного установчих зборів.

3.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

3.1.1. Пропозицію Куцакова О.А. про Порядок денний установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі.

3.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

3.2.1. Затвердити наступний Порядок денний установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі:

1) Обрання робочих органів установчих зборів.

2) Звіт Голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

3) Звіт голови Громадської ради про її роботу в період 2015-2016 рр.

4) Встановлення граничної чисельності членів Громадської ради.

5) Проведення голосування по обранню оновленого складу Громадської ради.

 

ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

 

4. СЛУХАЛИ:

4.1. Інформацію (Звіт) від Голови ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі.

4.1. Розглянули:

4.1.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 в Держекспортконтролі утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі на 2017-1018 роки у складі:

Голови Ініціативної групи – Куцакова Олексія Анатолійовича, представника Всеукраїнської громадської організації „Громадський контроль”;

членів Ініціативної групи:

Полянського Віктора В’ячеславовича, директора Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Держекспортконтролю;

Кривої Віти Віталіївни, начальника відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК,

забезпечення зв’язків з громадськістю та ЗМІ Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Держекспортконтролю;

Проскурнікової Юлії Олегівни, головного спеціаліста відділу з прогнозно-аналітичної роботи, організації СВФЕК, забезпечення зв’язків з громадськістю та ЗМІ Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Держекспортконтролю,

Литвиненка Володимира Петровича, представника Громадської організації «Контроль та охорона».

4.1.2. Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу. Станом на 13 лютого 2017 року до ініціативної групи надійшло 8 заяв про участь в установчих зборах від 8 інститутів громадянського суспільства. Усі 8 заяв відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 та зареєстровані.

 

4.2. ВИРІШИЛИ:

4.2.1. Взяти до уваги інформацію Голови Ініціативної групи.

4.2.2. Порядок підготовки до установчих зборів дотримано. Установчі збори вважаються легітимними. На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалося 8 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (тобто 100%).

 

5. СЛУХАЛИ:

5.1. Звіт голови Громадської ради про її роботу в період 2015-2016 рр.

 

5.1.1 РОЗГЛЯНУЛИ:

5.1. Голова Громадської ради в період 2015-2016 рр. Куцаков О.А. проінформував про роботу Громадської ради в період 2015-2016рр. а також відповів на запитання присутніх. Було відмічено що всі засідання Громадської ради проводились своєчасно у формі електронних консультацій. Робота Громадської ради була ускладнена у зв’язку з  організаційними  змінами що  відбулись  у  Державній  службі  експортного  контролю України в період 2016 року. Але незважаючи на це у 2016 році були прийняті нове Положення і Регламент Громадської ради при Держекспортконтролі згідно змін до нормативно-правових актів що регулюють діяльність Громадських рад в цілому (ПКМУ № 996 від 03.11.2010 р. і ПКМУ 976 від 05.11.2008 р.). На запитання члена Громадської ради при Держекспортконтролі в період 2015-2016рр. Воробйова В. Д. стосовно оцінки роботи Громадської ради і оцінки роботи її  Голови, звітуючий  Куцаков О. А. оцінив цю роботу як задовільну.

5.1.2. Інформацію члена Громадської ради при Держекспортконтролі в період 2015-2016 рр. Воробйова В. Д. стосовно незадовільної роботи Громадської ради при Держекспортконтролі протягом 2015-2016 рр. та прийняли його заяву щодо відмови брати  подальшу участь в установчих зборах для обрання нового складу Громадської ради при Держекспортконтролі.

 

5.2. ВИРІШИЛИ:

5.2.1. Прийняти до уваги звіт Голови Громадської ради в період 2015-2016рр. Куцакова О.А.

5.2.2.  Продовжити Порядок денний.

 

6. СЛУХАЛИ:

6.1. Питання, стосовно несвоєчасного подання заяви для участі в установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Держекспортконтролі від профспілкової організації АТ «Мотор Січ» (заява від 17.02.2017 № ВЕК-3568).

6.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

6.1.1. Заява профспілкової організації АТ «Мотор Січ» від 17.02.2017 № ВЕК-3568 стосовно участі в установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Держекспортконтролі подана з  порушеннями вимог ПКМУ № 996 від 03.11.2010 р. (із змінами), а саме п. 8 Типового положення… «щодо термінів прийому документів від інститутів громадського суспільства». 

6.2. ВИРІШИЛИ:

6.2.1. Розглянути заяву профспілковій організації АТ «Мотор Січ» для участі в установчих зборах для формування нового складу Громадської ради при Держекспортконтролі на першому засіданні новообраної Громадської ради при Держекспортконтролі щодо можливості участі і роботі її представника  у Громадський раді при Держекспортконтролі .

 

 

7. СЛУХАЛИ:

7.1. Питання щодо встановлення граничної чисельності членів Громадської ради.

7.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

7.1.1. Доповідь Головуючого на установчих зборах Куцакова О.А. про те, що гранична  чисельність  членів  Громадської  ради при  Держекспортконтролі встановлена  Положенням про Громадську раду при Державній службі експортного контролю України (п. 7) як такою  що не може перевищувати 15 осіб.

7.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):  

7.2.1. Залишити  граничну чисельність  членів  Громадської  ради  при  Держекспортконтролі  без  змін.

 

8. СЛУХАЛИ:

8.1. Питання щодо проведення голосування по обранню Громадської ради при Держекспортконтролі (шляхом прямого голосування).

8.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

8.1.1. Перелік кандидатів до складу Громадської ради при Держекспортконтролі, зареєстрованих для участі в установчих зборах.

8.2. ВИРІШИЛИ:

8.2.1. Провести відкрите голосування по обранню Громадської ради при Держекспортконтролі. Рейтингове голосування  бюлетенями не проводи-ти тому що кількість кандидатів до складу Громадської ради при Держекспортконтролі присутніх на  установчих зборах  не перевищує її граничну чисельність.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

„за” – „7”;

„проти” – „0”;

„утримались” – „0”.

Голосування відбулося без порушення визначеної процедури.

8.2.2. Затвердити результати голосування, відповідно до яких утворено нову Громадську раду на 2017 – 2018 рр. при Держекспортконтролі у складі:

 

 

 

 

 

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

(за алфавітом)

Повна назва громадської організації, що висунула кандидатуру

1

Бень

Оксана Миколаївна

Об’єднана профспілкова організація при ДП «Завод ім. В.О. Малишева»

2

Глущенко

Валерій Тимофійович

Первинна профспілкова організація КП СПБ «Арсенал»

3

Куцаков

Олексій Анатолійович

Всеукраїнська громадська організація „Громадський контроль”

4

Литвиненко

Володимир Петрович

Громадська організація «Контроль та охорона»

5

Наквакін

Олександр Сергійович

Первинна організація Профспілки авіабудівників України в ДАКХ «Артем»

6

Переверзєв

Олександр Анатолійович

Рада трудового колективу Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство «Промоборонекспорт»

7

Семенцов

Віктор Федорович

Первинна організація Профспілки авіабудівників України на ДП «АНТОНОВ»

 

9. СЛУХАЛИ:

9.1. Питання щодо Порядку денного установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі. 

9.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

9.1.1. Доповідь Головуючого на установчих зборах Куцакова О.А. про те,  що всі пункти Порядку денного установчих зборів для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі  розглянути і обговорені.

9.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):                      

9.2.1. Установчі збори для обрання Громадської ради при Держекспортконтролі завершити.

 

 

 

Головуючий

На установчих зборах 

О.А. Куцаков

 

 


Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 17.07.2020 № 8).
Щодо затвердження Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80