Головна сторінкаПошук

розширений пошукНовини ДСЕКУ версія для друку
Інформаційне повідомлення щодо проведення міжнародного семінару "Програма внутрішньофірмового експортного контролю - обмін досвідом та перспективи розвитку"

Інформаційне повідомлення

щодо проведення міжнародного семінару

„Програма внутрішньофірмового експортного контролю – обмін досвідом та перспективи розвитку”

 

20-21 листопада 2008 р. у Дипломатичній академії України при МЗС відбувся міжнародний семінар „Програма внутрішньофірмового експортного контролю – обмін досвідом та перспективи розвитку”. Зазначений семінар був організований Науково-технічним центром експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів за підтримки Міністерства енергетики США.

Виходячи з цілей семінару для участі були запрошені понад 20 представників провідних підприємств-експортерів України, діяльність яких пов’язана з міжнародними передачами товарів, технологій і послуг військового призначення та подвійного використання.

Участь в семінарі взяли представники Міністерства енергетики та Міністерства торгівлі США, Аргонської національної лабораторії США,                        Лос-Аламоської національної лабораторії США, Компанії „Mondial Trade Compliance” (США), Федерального офісу економіки та експортного контролю Міністерства економіки та технологій Німеччини (BAFA), та організації „Системи керування експортом” (Польща).

Метою семінару було визначення основних етапів формування та вдосконалення систем внутрішньофірмового експортного контролю на підприємствах та окреслення ролі таких систем у нерозповсюдженні зброї масового знищення.

З привітальними промовами виступили представник Міністерства енергетики США Кріс Уокер та директор Науково-технічного центру експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів Сівер О.І.

Відкрив семінар Голова Державної служби експортного контролю України Петроченко Юрій Адамович. У своїй промові він відзначив, що загрози миру та безпеці, пов’язані із розповсюдженням зброї масового знищення, дестабілізуючими накопиченнями звичайних озброєнь, проявами тероризму, тощо становлять все більшу загрозу миру та безпеці. Експортний контроль є складовою безпекової політики держави, що має вплив на вирішення політичних, економічних, військових питань. Особливого значення у зв’язку з цим набуває ефективність взаємодії державних органів експортного контролю із підприємствами-експортерами з впровадження на підприємствах систем внутрішньофірмового експортного контролю.

Говорячи про проблеми розповсюдження зброї масового знищення, представники МЗС Гризодуб К.В. та Інституту зовнішньої політики Перепелиця Г.М. наголосили, що міжнародне співтовариство веде активний пошук шляхів протидії можливому застосуванню такої зброї та докладає зусиль з метою зміцнення ролі та ефективності чинних багатосторонніх договорів у цій сфері.

Під час розгляду питань, що стосуються саме організації систем внутрішньофірмового експортного контролю начальник відділу Держекспортконтролю Чечеюк Л.В. зупинилася на гострих проблемних питаннях, серед яких нерозуміння необхідності впровадження та дотримання правил і процедур експортного контролю на підприємстві, невірна організаційно-штатна структура підрозділів експортного контролю, відсутність системного підходу до вирішення питань експортного контролю на підприємстві тощо. Одночасно були представлені наслідки таких проблем та було здійснено спільний пошук оперативного вирішення цих питань.

Представником Науково-технічного центру експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів Тузом В.Б. була презентована автоматизована Програма внутрішньофірмового експортного контролю „ПВФЕК-2004”. Зазначена програма дає можливість систематизувати необхідну інформацію, що стосується договорів/контрактів, заяв (реєстрація, дозволи), звітності, ідентифікації товарів. Важливим фактором програми є наявність в ній повної довідкової інформації, що стосується митниць, кодів валют, країн тощо, а також можливість введення власної інформації. Серед перспектив розвитку цієї програми було визначено проведення її сертифікації згідно з вимогами стандарту ISO 9002-2001.

Блок, присвячений електронному документообігу продовжив начальник відділу Держекспортконтролю Пісоцький О.Ю.

З точки зору обміну інформацією структуру експортного контролю можна представити у такому вигляді: підприємство готує пакет матеріалів для отримання дозвільних документів у друкованому та електронному вигляді та подає його до Держекспортконтролю. В Держекспортконтролі здійснюється експертиза зазначених матеріалів із внесенням результатів до відповідної бази даних. Крім того, є етап – міжвідомче узгодження деяких питань. На сьогодні таке узгодження здійснюється на рівні паперового листування.

У певному обсязі налагоджується обмін інформацією з митницею. Обмін інформацією здійснюється також через веб-сайт Держекспортконтролю України, який містить усю необхідну для заявника інформацію (нормативна база, зразки документів, інформація щодо готовності дозвільних документів тощо).

Таким чином існують два контури обігу інформації: внутрішній – паралельний обіг електронних та паперових документів та зовнішній – веб-сайт, електронна пошта, передача на магнітних носіях. Загальну схему електронного обігу можна представити таким чином: Створення заявки → Передача заявки до Держекспортконтролю → Опрацювання заявки – Прийняття рішення → Міжвідомче узгодження → Оформлення ліцензії (дозволу) → Повідомлення про готовність → Видача ліцензії (дозволу).

У паперовому вигляді система працює вже багато років. Але електронний шлях цієї інформації має медіа-розриви: на етапі «Створення заявки → Передача заявки до Держекспортконтролю» та на етапі «Оформлення ліцензії (дозволу) → Повідомлення про готовність → Видача ліцензії». Мета і перспектива – подолання цих медіа-розривів.

Представник Інституту ядерних досліджень АН України Ігор Анохін у своєму виступі підкреслив, що впровадження електронного документообігу є обов’язковою умовою відповідності вимогам у сфері експортного контролю. Були представлені системи такого документообігу (АСЕК та ПВФЕК-2004), електронні системи класифікації за контрольними списками товарів, що підлягають державному експортному контролю, відповідні експертні системи (NELRS), навчальні/довідкові системи (ICP, e-Export Control Guidebook).

Представник організації „Системи керування експортом” пан Гжегож Гавлік (Польща), представляючи промислову систему управління контролем над експортом зазначив, що основним принципом побудови діяльності в цій галузі є принцип партнерства уряду та бізнесу. Ключовий елемент такого партнерства є системи внутрішньофірмового експортного контролю, як головного інструменту самооцінки компаній та оцінки ризиків.

Система внутрішньофірмового експортного контролю в компанії серед іншого регулює принципи міжнародної торгівлі стратегічно чутливими товарами; визначає методи документування експорту, імпорту та транзиту; робить можливим контроль навіть за найменшими підрозділами в компанії; робить зрозумілим процес прийняття рішення в компанії; дозволяє виключити помилки працівників; створює довіру до компанії.

Крім того, така система робить можливим побудову співробітництва між бізнесом та відповідним державним відомством (органом експортного контролю), дозволяє компанії отримувати та збирати інформацію про партнерів та товари, відповідним чином оформлювати документацію та подавати її для перевірки.

Польський стандарт PN-N-19001 “Система внутрішньофірмового експортного контролю” визначає вимоги до створення таких систем в компаніях. Він базується на структурі стандарту ISO 9001:2001, включає усі вимоги цього стандарту, містить додаткові вимоги, притаманні особливостям програми внутрішньофірмового експортного контролю. ISO підтримує деякі складові систем, наприклад, ведення документації, навчання, внутрішній аудит, заявку на одержання ліцензії, управління документами.

Важливим питанням є правильне сприйняття промисловістю необхідності впровадження експортного контролю. На цей час представники підприємств розуміють, що експортний контроль сприяє вільній торгівлі; допомагає розвиткові торгівлі товарами та послугами, створює умови для сталого економічного розвитку.

Наприкінці доповіді пан Гжегож Гавлік зазначив, що підвищення продуктивності та створення нових ринків продажу польськими виробниками та експортерами  повинні бути зв'язаними з підвищенням їхніх знань в сфері міжнародної безпеки, а плани компаній щодо продаж та прагнення отримувати максимальні прибутки не можуть ігнорувати  цього аспекту.

Представник Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США Орестес Теохаридес у своїй доповіді  підкреслив, що саме через тісне співробітництво між приватним та державним секторами забезпечуються запобіжні заходи щодо переключення міжнародних передач контрольованих товарів, призначення яких було змінено з метою завдання шкоди.

Крім того, він зауважив, що ефективна програма внутрішньофірмового експортного контролю включає в себе політику, процедури та запобіжні заходи операційної відповідності, а також комплект письмових посібників із питань експорту, які роз'яснюють робітникам, що від них очікують, та встановлюють рамки для оцінки керівництвом їх праці. Найважливіше, що може зробити керівництво, це створити та активно заохочувати орієнтовану на забезпечення відповідності вимогам законодавства корпоративну культуру.

Великої уваги було приділено практичним аспектам створення систем внутрішньофірмового експортного контролю на підприємствах. З цього питання виступили Голова Громадської ради при Держекспортконтролі - заступник Генерального директора з питань експортного контролю ДП НВКГ “Зоря”-”Машпроект” Воробйов В.Д. та керівник підрозділу експортного контролю ДАХК «Артем» Наквакін О.С.

Пан Воробйов звернув особливу увагу на вжиття на підприємстві додаткових заходів, пов’язаних з належним функціонуванням системи, серед яких:

наявність та функціонування  системи електронного обліку усіх договорів/контрактів;

автоматичне інформування внутрішньою електронною поштою про внесення будь-якого договору/контракту у систему електронного обліку;

наявність та функціонування  системи електронного обліку отриманих дозвільних документів Держекспортконтролю з можливістю автоматичного інформування внутрішньою електронною поштою про необхідність (строки) підготовки та надання до Держекспортконтролю звітів щодо використання дозволів/висновків та сертифікатів підтвердження доставки товарів.

Пан Наквакін привернув увагу слухачів до проблем, пов’язаних з труднощами оперативного обліку та аналізу розбіжностей у законодавствах експортера та імпортера, різних тлумачень товарів у контрольних списках, налагодження ефективної системи навчання молодих спеціалістів.

Представник Лос-Аламоської національної лабораторії Сара Мейнард, представляючи інформацію щодо створеної в Лабораторії системи внутрішньофірмового експортного контролю, звернула на необхідність постійного навчання, що поєднується зі внутрішньою системною оцінкою знань та вмінь на постійній основі; проведення аналізу потенційних порушень правил експортного контролю. Важливим заходом є також дисциплінарні покарання або заохочення, пов’язані з діяльністю у галузі експортного контролю.

Окреме засідання було присвячене критичним аспектам для керівника підрозділу експортного контролю, а саме моніторингу кінцевого використання та кінцевого споживача товару.

Представник Лос-Аламоської національної лабораторії Сара Мейнард представила механізм запобігання або зниження ризиків під час відправлення вантажу, чутливого з точки зору нерозповсюдження. Використання, утилізація, експорт й реекспорт такого вантажу регулюється усіма діючими законами та нормами Сполучених Штатів, включаючи Закон про атомну енергію від 1954 року, який крім іншого забороняє подання неправдивих свідчень й приховання суттєвої інформації відносно використання або утилізації, експорту або реекспорту вантажу.

Представник Компанії «Mondial Trade Compliance Services and Solutions Inc.» Білл Хамбер поділився досвідом, що стосується унікальних можливостей таких компаній як Mondial для надання консультаційної допомоги бізнесу в забезпеченні усіх потреб в сфері відповідності в торгівлі в усьому світі, оскільки її представники є в стратегічно важливих місцях у кожному розвинутому регіоні світу. Одночасно він представив один з можливих механізмів перевірки кінцевого використання та кінцевого користувача контрольованих товарів та основні ознаки потенційної небезпеки переключення товару.

Підводячи підсумки семінару під час круглого столу, було відзначено, що проведення таких семінарів, організованих саме в практичній площині, сприяє підвищенню обізнаності представників підприємств з нормативно-правовою базою, методичною та інформаційною базою в галузі експортного контролю. Серед пропозицій, наданих слухачами під час круглого столу була необхідність проведення інформаційних семінарів з питань впровадження та ефективного функціонування систем внутрішньофірмового експортного контролю для керівників підприємств, підготовка нормативного документу, який би чітко визначив вимоги до систем внутрішньофірмового експортного контролю, а також вдосконалення автоматизованої Програми внутрішньофірмового експортного контролю „ПВФЕК-2004”.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про участь делегації України у семінарі з питань контролю за експортом звичайних озброєнь Working Party on Conventional Arms Export
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Процес підготовки річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО здійснюватиметься за методикою Results-Based Management
Інформаційне повідомлення щодо роботи єдиного державного інформаційного веб - порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"
19-21 березня 2019 р. в рамках Програми EXBS відбулися консультації щодо навчальних матеріалів з питань ліцензування у сфері експортного контролю