Головна сторінкаПошук

розширений пошукНовини ДСЕКУ версія для друку
Стаття Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Держекспортконтролю України О.М.Гришуткіна "Відстоювання національних інтересів та виконання міжнародних зобов'язань - наше головне завдання".

Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби експортного контролю України Гришуткін О.М.,

кандидат економічних наук

 

Відстоювання національних інтересів та виконання міжнародних зобов’язань – наше головне завдання

 

На цьому тижні держава підводить підсумки 100 днів діяльності нового Кабінету Міністрів України.

В рамках завдань, що були поставлені Кабінетом Міністрів України за цей час перед Державною службою експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль), здійснювалася низка заходів, пов’язаних із забезпеченням державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, забезпеченням (в межах компетенції Держекспортконтролю) національних інтересів України, дотриманням міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, а також обмеженням передач звичайних видів озброєння.

У своєму виступі на розширених зборах Антикризової коаліції та Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр України Віктор Федорович Янукович визначив ефективність системи державного управління як одну з основних передумов стабільності в державі.

Протягом дії нового уряду Держекспортконтролем було отримано понад 120 доручень та розпоряджень, направлених на врегулювання ситуації в державі. Усі доручення були нами виконані якісно та своєчасно.

Динаміка розвитку економічних показників, наведена у газеті „Урядовий кур’єр” за 10 листопада цього року, показує, що економіка вийшла на траєкторію сталого зростання.

У січні-вересні реальний ВВП зріс порівняно з січнем-вереснем 2005 року на 6,2%. При цьому в останні місяці відбувається прискорення його динаміки по відношенню до відповідного періоду попереднього року, зокрема у серпні реальний ВВП зріс на 7,1%, у вересні – на 8,9%.

В промисловому комплексі практично в усіх галузях промисловості за період з серпня було забезпечено стійку позитивну динаміку росту промислового виробництва. У серпні та вересні 2006 року по відношенню до такого ж періоду 2005 року індекс обсягів виробництва становив відповідно 109,1% та 106,2%. Збережені тенденції до стабільного нарощування темпів виробництва: за січень-вересень 2006 року порівняно з відповідним періодом 2005 року отримано приріст на 5,5% (торік – 3,1%).

Треба відзначити і динаміку росту промислового експорту в частині товарів, що підлягають державному експортному контролю. Так, за результатами проведеного Держекспортконтролем аналізу надання вітчизняним експортерам дозволів на право здійснення міжнародних передач таких товарів (за очікуваними вартісними показниками) протягом останніх трьох місяців загальний обсяг такого експорту збільшився на 88,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2005 року.

Важливим завданням Держекспортконтролю на зовнішньоекономічному напрямі було сприяння високотехнологічному і наукоємкому експорту з України, опанування нових ринків збуту продукції вітчизняного літакобудування, космічної галузі, енергетичного машинобудування, ВПК тощо.

В рамках цієї роботи одним з основних завдань Держекспортконтролю було сприяння здійсненню діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів, яка відповідає національним інтересам, передусім завдяки створенню нових і збереженню існуючих робочих місць у галузі високих технологій. З метою подальшого створення сприятливих умов здіснення підприємствами України такої зовнішньоекономічної діяльності Держекспортконтролем із залученням провідних експортерів та громадських організацій розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

У вересні цього року за поданням Держекспортконтролю Кабінетом Міністрів України прийнято відповідну постанову про продовження терміну дії повноважень на експорт/імпорт товарів військового призначення низці провідних українських експортерів, серед яких як дочірні підприємства Державної компанії „Укрспецекспорт”, так і такі потужні підприємства промисловості як ВАТ "Мотор Січ" (м. Запоріжжя); Холдингова компанія "Артем" (м. Київ); Державне підприємство "Завод імені В.О.Малишева" (м. Харків); Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова (м. Київ); Українська авіаційна транспортна компанія (м. Київ); Південний машинобудівний завод (м. Дніпропетровськ) та Науково-виробничий комплекс газотурбобудування „Зоря” – „Машпроект” (м. Миколаїв).

Це рішення Уряду безумовно сприяло як сучасному так і майбутньому розширенню експорту продукції високотехнологічних галузей промисловості та підприємств оборонно-промислового комплексу.

З метою створення сприятливіших умов для реалізації вітчизняного експортного потенціалу Держекспортконтроль продовжував здійснювати заходи по впровадженню на підприємствах-експортерах систем внутрішньофірмового експортного контролю, які є передумовою подальшого встановлення для таких підприємств режиму так званих „ліцензійних винятків” - можливості отримання генеральних та відкритих дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів. Як наслідок, за результатами проведеного Держекспортконтролем аналізу динаміки обсягу надання вітчизняним експортерам генеральних та відкритих дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю, протягом останніх трьох місяців збільшився на 12% у порівнянні з аналогічним періодом 2005 року.

У цей період з метою підтримки і просування інтересів вітчизняного виробництва Держекспортконтроль взяв участь у забезпеченні роботи Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-Української міждержавної комісії та у визначенні напрямів співробітництва у авіаційній, космічній, інших галузях економіки. Слід відмітити, що обсяг надання вітчизняним експортерам дозволів на право здійснення експорту товарів до Російської Федерації зріс протягом останніх трьох місяців в 3,6 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2005 року.

З метою відстоювання національних інтересів та оперативного реагування на пропозиції держав-учасниць міжнародних режимів експортного контролю протягом останніх трьох місяців представниками Держекспортконтролю України взято активну участь у заходах, що проводились у цей час в рамках міжнародних режимів експортного контролю, членом яких є Україна – у засіданнях робочих груп та Пленарних засіданнях Режиму контролю за ракетними технологіями, Групи ядерних постачальників, Вассенаарської домовленості. До участі у цих заходах залучались найкращі фахівці провідних українських підприємств - виробників та експортерів, таких як ВАТ „Мотор Січ”, ДКБ „Південне”, ДК „Укрспецекспорт” та інших.

Проведені Держекспортконтролем у  зазначений період заходи були спрямовані на подальший розвиток двостороннього та багатостороннього співробітництва з органами та організаціями експортного контролю інших країн. Так, продовжувалась робота в рамках Угоди між Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України та Міністерством оборони США щодо надання Україні допомоги, пов’язаної з встановленням системи експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення з України.

22 серпня 2006 року у м. Києві відбулась спільна зустріч  представників Європейського Союзу (фахівців Федерального бюро економіки та експортного контролю Німеччини (BAFA), представників органів експортного контролю Угорщини, Польщі, Естонії та Швеції) з представниками Держекспортконтролю України, на якій обговорювались  питання надання допомоги Україні з боку ЄС в рамках Пілотного проекту ЄС 2005 року з метою подальшого розвитку та удосконалення системи експортного контролю.

Прозорість діяльності усіх органів виконавчої влади є одним з найважливіших елементів демократичного суспільства. Цього року засобам масової інформації Держекспортконтролем вперше була надана інформація про обсяги міжнародних передач озброєнь, здійснених Україною у 2004 році. Відповідні звіти за 2005 рік підготовлені для міжвідомчого опрацювання.

Не менш важливим елементом прозорості є роз’яснення широкій громадськості питань, пов’язаних з діяльністю Держекспортконтролю. З цією метою протягом останніх місяців разом з іншими організаціями Держекспортконтроль забезпечив проведення шести навчальних семінарів та міжнародних конференцій із залученням представників провідних промислових підприємств України різних регіонів та представників засобів масової інформації.

Дієвим механізмом вивчення громадської думки з деяких питань функціонування державної системи експортного контролю України стало анкетування фахівців під час проведення семінарів та конференцій. Протягом останніх місяців отримано понад 70 анкет з пропозиціями, що стосуються напрямів вдосконалення діючої системи експортного контролю, серед інших це: врахування інтересів вітчизняних виробників під час гармонізації нормативно-правової бази в галузі експортного контролю з міжнародним законодавством в цій галузі; підвищення прозорості системи; скорочення строків міжвідомчих узгоджень та підвищення їх ефективності; організація допомоги підприємствам під час створення систем внутрішньофірмового експортного контролю тощо. Одночасно було висловлено низку пропозицій щодо вдосконалення діючої нормативно-правової бази в галузі експортного контролю. На цей час пропозиції опрацьовуються та плануються конкретні шляхи їх впровадження.

Держекспортконтроль не є засновником або співзасновником будь-якого державного друкованого засобу масової інформації, тому матеріали, що стосуються подій в галузі експортного контролю, розташовує на своєму веб-сайті у розділі „Новини”, а також у дайджесті „Укрінформ: новини ВПК, авіації і космонавтики”, журналах „Безпека та нерозповсюдження” та „Вісник експортного контролю”.

З метою вжиття додаткових заходів щодо поліпшення організації роботи із зверненнями громадян забезпечено регулярний особистий прийом громадян та запроваджено проведення тематичних („гарячих”) телефонних ліній згідно з відповідним графіком. При Держекспортконтролі створено Громадську Раду, громадську приймальню та інформаційний центр з питань експортного контролю. В рамках програми інформування громадськості на веб-сайті Держекспортконтролю України запроваджено рубрику „Відповіді на запитання” для відвідувачів сайту. Запитання, що отримуються з цієї рубрики, оперативно опрацьовуються та аналізуються фахівцями Держекспортконтролю з метою надання обґрунтованих відповідей.

У цій статті визначено лише деякі аспекти діяльності Державної служби експортного контролю України. Цілком зрозуміло, що відстоювання національних інтересів, здійснення заходів щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки є складним завданням. Здійснення цих заходів неможливе без ефективної взаємодії органів виконавчої влади з підприємствами, впровадження в реальну практику роботи ефективно діючих механізмів проведення консультацій з громадськістю. Постійний діалог повинен стати невід’ємною частиною нашої роботи.

 


Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі (протокол засідання від 08.08.2019 № 5)
Порядок здійснення авіаперевезень товарів військового призначення
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Держекспортконтролем ухвалено зміни до змісту додаткової інформації, яка вноситься до особливих умов дозвільних документів
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про участь делегації України у семінарі з питань контролю за експортом звичайних озброєнь Working Party on Conventional Arms Export
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності