Головна сторінкаПошук

розширений пошукНовини ДСЕКУ версія для друку
При Держекспортконтролі України створено Громадську раду з питань координації заходів щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 05.08.2004 № 34604/1/1-04 до Указу Президента України від 31.07.2004 № 854/2004 „Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 215 „Питання забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” створену при Держекспортконтролі України Колегію з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю перейменовано на Громадську раду з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю (далі – Громадська рада).

30 червня 2006 року відбулося спільне засідання Громадської ради з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю та колегії Державної служби експортного контролю України. Під час цього заходу було обговорено та погоджено проект Положення про Громадську раду з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю (далі – Положення), яке затверджено наказом Держекспортконтролю України від 06.07.2006 № 243.

Відповідно до Положення Громадська рада створюється як консультативно-дорадчий орган при Держекспортконтролі України, основною метою якого є сприяння підвищенню ролі громадськості у процесі здійснення розвитку системи державного експортного контролю в Україні та формування державної політики в цій галузі, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Держекспортконтролю України.

Серед основних завдань, покладених на Громадську раду, визначено сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управління державними справами та забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень у галузі експортного контролю.

Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

здійснює розгляд та обговорення пропозицій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України щодо розвитку системи державного експортного контролю в Україні, надання відповідної експертної та консультаційної допомоги з цих питань;

здійснює розгляд та обговорення пропозицій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо внесення змін та доповнень до законодавчих та нормативно-правових актів з метою створення сприятливих умов для розвитку системи державного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів, беручи до уваги необхідність захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях;

проводить обговорення та узагальнює пропозиції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо механізмів державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств у галузі експортного контролю, вивчення та поширення зарубіжного досвіду з цих питань;

здійснює вивчення громадської думки шляхом запровадження розділу на веб-сайті Держекспортконтролю (розділ „Запитання-відповіді”), проведення експрес-аналізу коментарів, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі та електронних виданнях мережі „Інтернет” щодо позицій різних соціальних груп з питань державної політики в галузі експортного контролю;

узагальнює, готує та подає на обговорення пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю та оприлюднення його на веб-сайті Держекспортконтролю;

здійснює обговорення пропозицій з метою проведення публічного громадського обговорення („гарячі лінії”);

оприлюднює у засобах масової інформації повідомлень про засідання Ради, проведення консультацій та інших заходів з обґрунтуванням прийнятих рішень та відхилення альтернативних рішень;

здійснює просвітницьку і роз’яснювальну діяльність, спрямовану на посилення обізнаності громадськості з питань експортного контролю та поглиблення прозорості діючої в Україні системи експортного контролю;

координує дії з питань організації спільних заходів в галузі експортного контролю (конференції, семінари, „круглі столи”, збори, зустрічі з громадськістю тощо);

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку на розгляд керівництва Держекспортконтролю України.

Громадська рада формується з представників Держекспортконтролю України, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, громадських об’єднань, відповідних недержавних організацій та засобів масової інформації (за згодою керівників цих установ та організацій).

Під час засідання, що відбулося 30 червня 2006 року, загальним голосуванням Головою Громадської ради був обраний                               Воробйов Володимир Дмитрович, заступник генерального директора Державного підприємства „Науково-виробничий комплекс газотурбобудування „Зоря” – „Машпроект”, та секретарем Громадської ради – Чечеюк Л.В., завідуюча сектором зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації та підприємствами Держекспортконтролю України.


До уваги керівника ТОВ "ДЕП СІТІ"!
Результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі (протокол засідання від 08.08.2019 № 5)
Порядок здійснення авіаперевезень товарів військового призначення
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Держекспортконтролем ухвалено зміни до змісту додаткової інформації, яка вноситься до особливих умов дозвільних документів
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності